Hướng dẫn thay đổi password hosting

change_pass

[B1]: Chúng ta có 2 cách để vào giao diện thay đổi password:

[Cách 1]: Click vào hình ổ khóa như hình trên.

[Cách 2]: Click vào [Change Password] như hình trên.

change_pass_2[B2]: Nếu ta làm 1 trong 2 cách trên hệ thống sẽ chuyển đến trang thay đổi password:

[Mục 1]: [Current DirectAdmin Password] Nhập mật khẩu cũ dùng để đăng nhập vào trang quản trị hosting

[Mục 2]: [Enter Password] Nhập password mới

[Mục 3][Re-Enter Password] Nhập lại password mới

[Mục 4], [Mục 5], [Mục 6]: chọn những tài khoản cần đổi mật khẩu

  • [DirectAdmin Account]: Tài khoản quản trị hosting
  • [Main Ftp Account]: Tài khoản dùng để FTP
  • [Main Database Account]: Tài khoản dùng để đăng nhập vào Database

[Mục 7]: Click [Submit] để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu

Lưu ý: Nếu bạn chỉ cần thay đổi password hosting thì chỉ check vào [DirectAdmin Account]

Màn hình thay đổi password thành công như hình dưới. Bạn có thể click vào 1 trong 2 mục [Here] hoặc [Home] để trở về trang quản trị
change_pass_3

Kiến thức liên quan