DNSSEC bảo vệ tính toàn vẹn và an toàn cho tên miền

DNSSEC là gì?

DNSSEC là công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS. Trong đó DNSSEC sẽ cung cấp một cơ chế xác thực giữa các máy chủ DNS với nhau và xác thực cho từng zone dữ liệu để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.

Tính năng của DNSSEC

- Một công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS.
- Hỗ trợ DNS chống lại các nguy cơ giả mạo làm sai lệch nguồn dữ liệu.
- Cung cấp cơ chế xác thực đảm bảo cho sự toàn vẹn cho từng zone dữ liệu.

Tại sao sử dụng DNSSEC?

- Không lo trang web bị mạo danh để lừa đảo và lấy cắp thông tin khách hàng.
- Tăng uy tín của thương hiệu và bảo vệ khách hàng của bạn.
- Xác định chính xác vị trí máy chủ để truy cập vào và hiển thị đúng trang web của bạn cho khách hàng.

Ứng dụng DNSSEC để bảo mật hệ thống DNS

- Thêm bản ghi DNSKEY vào một zone
- Thêm các bản ghi RRSIG vào một zone
- Thêm bản ghi NSEC vào một zone
- Thêm bản ghi DS vào trong một zone