Hướng dẫn tạo hosting

[B1]: Đầu tiên đăng nhập vào list resellers bằng cách click [List Resellers]

tao_hosting[B2]: Click vào reseller bạn muốn (như vậy hosting mới sẽ trực thuộc vào reseller)

tao_hosting2[B3]: Click [Login as testesc] để login vào giao diện reseller testesc

tao_hosting3[B4]: kiểm tra xem bạn đang ở level reseller

Click [Manage User Packages] để vào giao diện quản trị

tao_hosting4

[B5]: Click [Add Package] để tạo gói mới

tao_hosting5[B6]: Config lại cấu hình theo nhu cầu của bạn

[Mục 1]: Nhập tên gói

[Mục 2]: Click [save] để hoàn tất

tao_hosting6[B7]: Sau khi tạo thành công gói Click [HOME] để trở về trang quản trị

Click [Add New User]

tao_hosting7[B8]: Nhập thông tin username, v.v…

[Mục 1]: Nhập domain (khác với lúc tạo reseller là domain này phải là domain thực và phải trùng với tên miền)

[Mục 2]: Chọn gói (ở đây thông số hosting như disk space, band width… phụ thuộc vào thông số disk space,…. của gói)

[Mục 3]: click [Submit] để hoàn tất

tao_hosting8[B9]: Thông báo đã thành công

tao_hosting9[B10]: Click [Logout] để thoát khỏi trang quản trị [reseller]

tao_hosting10[B11]: Click [Home] để trở về giao diện quản trị của admin

tao_hosting11

[B12]: Nhập domain bạn vừa tạo vào khung search

Gõ phím [Enter] hoặc click [Domain] như trong hình

tao_hosting12[B13]: Nếu đúng thì khi search thông tin về hosting bạn mới tạo sẽ xuất hiện

tao_hosting13

Kiến thức liên quan