Hướng dẫn tạo Database

[B1]: Click [MySQL Management] để vào giao diện quản trị

create_database[B2]: Click [Create new Database]

create_database2[B3]:

[Mục 1]: Nhập tên database (lưu ý: Database Name sau khi hoàn thành sẽ bao gồm luôn phần chữ in đậm trước ‘demo’)

[Mục 2]: Nhập Database Username (lưu ý: Database Username sau khi hoàn thành sẽ bao gồm luôn phần chữ in đậm trước ‘demo’)

[Mục 3]: Nhập password

Click [Create] để hoàn tất

create_database3[B4]: Sau khi click [Create] ở [B3] sẽ xuất hiện thông tin database bạn vừa tạo

Lưu ý: lưu lại các thông tin này

Click [HERE] để trở về

create_database4[B5]: Click [phpMyAdmin] để vào trang phpMyAdmin dùng để cấu hình database

create_database5[B6]: Nhập Database Username và password bạn đã lưu ở [B4]

create_database6[B7]: Sau khi đăng nhập bạn sẽ vào được giao diện như bên dưới

Click vào Database của bạn

create_database7

Kiến thức liên quan