CHỨNG CHỈ SỐ GLOBALSIGN

Chứng chỉ số của Hãng GlobalSign nổi tiếng

GlobalSign Alpha SSL

1.130.000đ 499.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ

GlobalSign Alpha Wildcard SSL DV

3.430.000đ 2.499.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ có nhiều tên miền phụ

GlobalSign EV SSL

21.590.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https + tên doanh nghiệp, tổ chức trong khóa bảo mật
 • Trust level: cao nhất
 • Dùng cho: trang web quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao

GlobalSign OV SSL

8.030.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cao
 • Dùng cho: trang web quy mô vừa và nhỏ

GlobalSign Wildcard OV Flex SSL

21.830.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cao
 • Dùng cho: trang web quy mô vừa và nhỏ có nhiều tên miền phụ

GlobalSign DV SSL

5.040.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ

GlobalSign Wildcard DV SSL

19.530.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ có nhiều tên miền phụ

GlobalSign SANs SSL

(1 sub domain)
2.280.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản

GlobalSign SANs SSL

(1 domain)
4.580.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản