Hướng dẫn tạo SubDomain

SubDomain là gì?

Domain chính của bạn là tên_miền_của_bạn

VD: esc.vn

SubDomain sẽ là tên_subdomain.tên_miền_của_bạn

VD: demo.esc.vn

Khi ta nhập SubDomain vào thanh địa chỉ trên trình duyệt thì ta sẽ thấy nội dung của trang SubDomain

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting, click [Subdomain Management]

sub_domain1[B2]:

[Mục 1]: Nhập SubDomain của bạn

[Mục 2]: Click Create để tạo

sub_domain2[B3]: Click vào [File]

sub_domain3

[B4]: Chọn [Public_html]

sub_domain4

[B5]: Ở đây bạn sẽ thấy thư mục với tên là tên SubDomain bạn vừa tạo

sub_domain5[B6]: Đây là nơi bạn có thể upload source website cho SubDomain của bạn

sub_domain6

Kiến thức liên quan