CHỨNG CHỈ SỐ SECTIGO

Chứng chỉ bảo mật dữ liệu cho website của bạn

Sectigo PositiveSSL DV
Phù hợp với website quy mô nhỏ
23.500đ x 12 tháng
21.000đ x 24 tháng
20.000đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền
Số domain được bảo mật: 1
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật
Độ bảo mật: cơ bản
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain DV
Phù hợp với website quy mô nhỏ
77.000đ x 12 tháng
69.000đ x 24 tháng
65.500đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền
Số domain được bảo mật: <=3
Hiển thị trên trình duyệt: Khóa bảo mật + Tên doanh nghiệp trên khóa
Độ bảo mật: cơ bản
Sectigo SSL DV
Phù hợp với website quy mô nhỏ
115.000đ x 12 tháng
103.500đ x 24 tháng
97.750đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền
Số domain được bảo mật: 1
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật
Độ bảo mật: cơ bản
Sectigo PositiveSSL Wildcard DV
Phù hợp với website quy mô nhỏ có nhiều tên miền phụ
153.500đ x 12 tháng
138.000đ x 24 tháng
130.500đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền
Số domain được bảo mật: tất cả tên miền phụ
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật
Độ bảo mật: cơ bản
Sectigo PremiumSSL OV
Phù hợp với website quy mô vừa và nhỏ
153.500đ x 12 tháng
138.000đ x 24 tháng
130.500đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền và thông tin doanh nghiệp nâng cao
Số domain được bảo mật: 1
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật
Độ bảo mật: cao
Sectigo Positive EV SSL
Phù hợp với website quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao
268.500đ x 12 tháng
241.500đ x 24 tháng
228.500đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền và thông tin doanh nghiệp nâng cao
Số domain được bảo mật: 1
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật + tên doanh nghiệp trên khóa
Độ bảo mật: cao nhất
Sectigo Multi-Domain SSL OV
Phù hợp với website quy mô vừa và nhỏ
268.500đ x 12 tháng
241.500đ x 24 tháng
228.500đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền và thông tin doanh nghiệp nâng cao
Số domain được bảo mật: <=3
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật
Độ bảo mật: cao
Sectigo EV SSL
Phù hợp với website quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao
382.000đ x 12 tháng
343.500đ x 24 tháng
324.500đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền và thông tin doanh nghiệp nâng cao
Số domain được bảo mật: 1
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật + tên doanh nghiệp trên khóa
Độ bảo mật: cao nhất
Sectigo Essential Wildcard DV
Phù hợp với website quy mô nhỏ có nhiều tên miền phụ
422.000đ x 12 tháng
379.500đ x 24 tháng
358.500đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền
Số domain được bảo mật: tất cả tên miền phụ
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật
Độ bảo mật: cơ bản
Sectigo PremiumSSL Wildcard OV
Phù hợp với website quy mô vừa và nhỏ có nhiều tên miền phụ
460.000đ x 12 tháng
414.000đ x 24 tháng
391.000đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền và thông tin doanh nghiệp nâng cao
Số domain được bảo mật: tất cả tên miền phụ
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật
Độ bảo mật: cao
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain EV
Phù hợp với website quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao
767.000đ x 12 tháng
690.000đ x 24 tháng
652.000đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền và thông tin doanh nghiệp nâng cao
Số domain được bảo mật: <=3
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật + tên doanh nghiệp trên khóa
Độ bảo mật: cao nhất
Sectigo EV Multi-Domain SSL (3 domains)
Phù hợp với website quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao
862.500đ x 12 tháng
776.250đ x 24 tháng
733.125đ x 36 tháng
Xác thực: tên miền và thông tin doanh nghiệp nâng cao
Số domain được bảo mật: <=3
Hiển thị trên trình duyệt: khóa bảo mật + tên doanh nghiệp trên khóa
Độ bảo mật: cao nhất