khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘIKinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCMKinh doanh: (028) 62 94 48 08
24/7Support

Chứng chỉ số Sectigo

Chứng chỉ bảo mật dữ liệu cho website của bạn

POSITIVESSL DV

219k/Năm Regularly 280k ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: 1
 • Hỗ trợ SAN: -
 • Thanh địa chỉ màu xanh: -
 • Chính sách bảo hiểm: $10.000
 • Trust level : Tiêu chuẩn
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

POSITIVESSL MULTIDOMAIN DV

920k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain : 3
 • Hỗ trợ SAN: 280k/domain/năm
 • Thanh địa chỉ màu xanh: -
 • Chính sách bảo hiểm: $10.000
 • Trust level : Tiêu chuẩn
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

POSITIVESSL WILDCARD DV

1.840k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tên miền
 • Số domain: mọi tên miền phụ
 • Hỗ trợ SAN: -
 • Thanh địa chỉ màu xanh: -
 • Chính sách bảo hiểm: $10.000
 • Trust level : Tiêu chuẩn
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO MULTIDOMAIN SSL OV

3.220k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 3
 • Hỗ trợ SAN: 925k đ/domain/năm
 • Thanh địa chỉ màu xanh: -
 • Chính sách bảo hiểm: $250.000
 • Trust level: Cao
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO EV SSL

4.580k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Hỗ trợ SAN: -
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
 • Chính sách bảo hiểm: $1.750.000
 • Trust level : Cao nhất
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO PREMIUMSSL WILDCARD OV

5.520k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain : Mọi tên miền phụ
 • Hỗ trợ SAN: -
 • Thanh địa chỉ màu xanh: -
 • Chính sách bảo hiểm: $250.000
 • Trust level : High
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO PREMIUMSSL OV

1840k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Hỗ trợ SAN: -
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
 • Chính sách bảo hiểm: $ 250.000
 • Trust level : Cao nhất
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO POSITIVE MULTIDOMAIN EV

9200k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 3
 • Hỗ trợ SAN: -
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
 • Chính sách bảo hiểm: $1.000.000
 • Trust level : Cao nhất
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO POSITIVE EV SSL

3220k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Hỗ trợ SAN: -
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
 • Chính sách bảo hiểm: $1.000.000
 • Trust level : Cao nhất
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO ESSENTIAL WILDCARD DV

5.060k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Không
 • Chính sách bảo hiểm: $ 10.000
 • Trust level : Cao nhất
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

SECTIGO SSL DV

1380k/Năm ĐĂNG KÝ
 • Phí cài đặt: Miễn phí
 • Chứng thực: Tổ chức
 • Số domain: 1
 • Thanh địa chỉ màu xanh: Có
 • Chính sách bảo hiểm: $ 10.000
 • Trust level : Cao nhất
 • Thời hạn đăng ký: 1 năm
 • Hỗ trợ khách hàng: 24/7

Sectigo đến từ Mỹ với giải pháp rất thích hợp cho các khách hàng vừa và nhỏ muốn triển khai bảo mật giao dịch trực tuyến cho website của mình với chi phí tốt nhất. Đặc biệt, Sectigo cung cấp một số loại chứng chỉ số với giá rẻ cho các khách hàng cá nhân với thời gian cấp chứng chỉ số trong vòng 10 phút kể từ lúc nhận đủ thông tin.

Giao thức bảo mật – SSL (Secure Sockets Layers) là một giao thức an ninh được sử dụng để bảo mật thông tin trong quá trình truyền dữ liệu trên mạng Internet. Khi thực hiện kết nối bảo mật bởi SSL, người dùng sẽ thấy các trình duyệt chuyển đổi http thành https, xuất hiện ổ khóa vàng và thanh địa chỉ chuyển màu xanh (trong trường hợp chứng thư EV SSL). Dữ liệu được truyền qua SSL mang lại cho website cung cấp dịch vụ và người dùng Internet:

 • Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã;
 • Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc;
 • Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình;

Tiêu chuẩn xác thực – SSL chỉ được cung cấp bởi các đơn vị cấp phát chứng thư (CA) có uy tín trên toàn thế giới sau khi đã thực hiện xác minh thông tin về chủ thể đăng ký rất kỹ càng mang lại mức độ tin cậy cao cho người dùng Internet và tạo nên giá trị cho các website, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.

SSL là sự lựa chọn đúng đắn để:

 • Xác thực website, giao dịch
 • Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp
 • Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống
 • Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Access, Exchange, và Office Communication Server;
 • Bảo mật các ứng dụng ảo hó như Citrix Delivery Platform hoặc các ứng dụng điện toán đám mây;
 • Bảo mật dịch vụ FTP;
 • Bảo mật truy cập control panel;
 • Bảo mật các dịch vụ truyền dữ liệu trong mạng nội bộ, file sharing, extranet;
 • Bảo mật VPN Access Servers, Citrix Access Gateway …

Website không được xác thực và bảo mật sẽ luôn ẩn chứa nguy cơ bị xâm nhập dữ liệu, dẫn đến hậu quả khách hàng không tin tưởng sử dụng dịch vụ.
Hãy sử dụng SSL để bảo vệ website, email và nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín cho doanh nghiệp của bạn!

Contact Me on Zalo