Xem log trên DirectAdmin

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị (lưu ý: phải đăng nhập ở [admin level]) như hình dưới:

[B2]: Click vào [Log Viewer]

log[B3]:

[Mục 1]: Bạn có thể xem nhiều loại log ở đây bằng cách click dấu mũi tên chọn log mình muốn xem (Ở đây mình chọn xem log lỗi của web)

[Mục 2]: Số dòng bạn muốn xem. VD: 50, thì 50 là dòng cuối cùng của file log

[Mục 3]: Có 2 option

TextArea Below: show ra thông tin log vào khung text bên dưới

Raw file: thông tin log sẽ show vào một tab của web browser

[Mục 5]: Nhập một đoạn ký tự bạn muốn tìm kiếm thường là nhập tên miền

[Mục 6]: Click [Show Log]

[Mục 7]: Đây là nơi show nội dung file log

log2

Kiến thức liên quan