Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Cám ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của ESC. Quý khách vui lòng đọc kỹ thỏa thuận dưới đây trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ

Điều 1: Tổng quan

Phạm vi áp dụng: thỏa thuận này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ có trên hoặc bắt đầu từ trang www.esc.vn giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ là Công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến (ESC).

Việc bạn sử dụng website www.esc.vn và các dịch vụ có trên website này đồng nghĩa việc bạn đã đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này.

Giải thích từ ngữ:

– “ESC”, “Chúng tôi”, “Bên B”: là công ty TNHH Giải pháp Trực tuyến.

– “Bạn”, “Chủ thể”, “Bên A”, “Bên sử dụng dịch vụ”, “Quý khách”, “Khách hàng”: là người sử dụng website này hoặc là người mua và sử dụng các dịch vụ trên website này.

– “Domain”/”Tên miền .vn” là tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD – country code Top Level Domain) của Việt Nam được quản lý bởi Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin Truyền thông (VNNIC). Tên miền “.vn” bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt.

– “Domain”/”Tên miền quốc tế” là tên miền các cấp dưới tên miền chung cấp cao nhất (gTLD – generic Top Level Domain): là các tên miền “.com”, “.net”, “.edu”, “.org”, “.int”, “.biz”, “.info”, “.name”, “.pro”,v.v… và tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD), ngoài tên miền quốc gia Việt Nam.

– ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers): tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế, có thẩm quyền quản lý hệ thống tên miền cấp cao nhất toàn cầu.

– VNNIC (Vietnam Internet Network Information Center – Trung tâm Internet Việt Nam): là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng quản lý và thúc đẩy việc sử dụng tài nguyên Internet ở Việt Nam; thiết lập, quản lý và khai thác Hệ thống DNS quốc gia; Trạm trung chuyển Internet quốc gia.

– “Hosting” hay “Web hosting” là không gian lưu trữ được chia nhỏ từ server giúp bạn đăng tải dữ liệu, xuất bản website, hoặc ứng dụng trên internet. Khi sử dụng hệ thống hosting, bạn đặt lên server (hay còn gọi là máy chủ) của nhà cung cấp các tệp dữ liệu cần thiết để website hay ứng dụng online của bạn chạy được.

– “Email”, “Mail”: Là chữ viết tắt của từ “Electronic Mail” trong Tiếng Anh, dịch sang Tiếng Việt có nghĩa là “Thư điện tử”. Email (hoặc Mail) là phương tiện dùng để gửi hoặc nhận nội dung, trao đổi thông tin trên mạng internet.

– “NameServer”, “DNS”: Là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Hiểu đơn giản thì DNS là một hệ thống chuyển đổi tên miền dạng dễ nhớ (Ví dụ: www.esc.com) sang địa chỉ IP rất khó nhớ (Ví dụ: 210.211.108.157).

– “Email Admin”, “Registrant Email”: Là địa chỉ Email dùng để xác thực khi đăng ký tên miền quốc tế. Theo yêu cầu của Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN, tên miền quốc tế khi được đăng ký hoặc thay đổi thông tin cần phải được xác thực từ địa chỉ Email của người đăng ký.

– “Admin”: Admin là từ viết tắt của từ “Administrator” có nghĩa là người quản lý, người quản trị, quản trị viên. Đây là quyền cao nhất của quản trị viên khi sử dụng trên các hệ thống lưu trữ hoặc quản trị hệ thống.

– “Download”: Là tải dữ liệu từ trên mạng internet về máy tính.

– “File”: Là tập tin được đặt tên và lưu trữ trong các thiết bị lưu trữ như đĩa cứng, đĩa mềm, USB, CD, DVD,…

– “License Key”: Là mã (hoặc còn gọi là khóa) của phần mềm có bản quyền do chính hãng phần mềm cung cấp. Trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng, nếu chưa được kích hoạt, phần mềm buộc bạn phải thực hiện việc kích hoạt phần mềm để tiếp tục sử dụng.

– “Control Panel”: Là từ Tiếng Anh. Dịch sang Tiếng Việt là “Bảng điều khiển” là công cụ để người dùng quản trị hệ thống bằng giao diện trực quan như: Cloud Hosting, Cloud Server, Email, DNS, ID,…

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền điều chỉnh, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản thỏa thuận sử dụng dịch vụ mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng tải công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và/hoặc sử dụng dịch vụ của ESC sau khi thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản của thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng dịch vụ mỗi khi truy cập website và có thể xem bản mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại https://esc.vn/thoa-thuan-su-dung

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của khách hàng (Bên A)

1. Nếu Quý khách đăng ký/gia hạn tên miền (Domain)

Quý khách có trách nhiệm kiểm tra và chắc chắn rằng tên miền đã được đăng ký hoặc gia hạn trên INTERNIC whois.net.vn và/hoặc các hệ thống whois khác sau khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền.

Quý khách có trách nhiệm nộp bản khai đăng ký tên miền, tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hoàn thiện các hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký theo quy định của Nhà đăng ký. Quý khách phải đồng ý rằng, trong suốt quá trình transfer tên miền không thể thay đổi thông tin whois, đổi NameServer cho tên miền.

Trước khi thực hiện lệnh transfer tên miền về ESC, chủ thể cần lưu ý thực hiện những việc sau đây:

– Thay đổi NameServer tên miền về ESC trước khi thực hiện transfer hoặc ngay sau khi tên miền được transfer hoàn tất nếu name server đang ở nhà đăng ký cũ.

– Mở khoá và cung cấp mã Authentication của tên miền.

Nếu Quý khách có đăng ký tên miền quốc tế, Quý khách có trách nhiệm khai báo thông tin tên miền quốc tế trên trang web www.thongbaotenmien.vn.

Quý khách có trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống quản trị tên miền và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng tên miền.

2. Nếu Quý khách đăng ký dịch vụ lưu trữ website (Hosting)

Quý khách có quyền quản lý và chịu trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này.

Những hình thức sử dụng không được chấp nhận:

– Sử dụng dịch vụ Web Hosting như một chỗ phục vụ hỗ trợ lưu trữ, chia sẻ băng thông (bandwidth/traffic) cho một website khác.

– Liên tục tạo ra và xóa đi một số lượng lớn tập tin gây ảnh hưởng đến hệ thống lưu trữ trên máy chủ.

– Chia sẻ lại gói dịch vụ cho bên thứ ba (áp dụng cho gói dịch vụ Web Hosting sử dụng nhiều tên miền, có nghĩa là dịch vụ đó được cung cấp cho một khách hàng có nhiều tên miền, nhiều website thuộc sở hữu của khách hàng hay doanh nghiệp của khách hàng).

– Website liên tục gửi/ nhận lượng yêu cầu (requests) lớn làm tắc nghẽn mạng gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy chủ.

3. Nếu Quý khách đăng ký dịch vụ email

Quý khách có quyền quản lý và chịu trách nhiệm bảo mật quyền đăng nhập vào hệ thống và thông tin ra vào dịch vụ đăng ký, chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có các hành vi vi phạm pháp luật từ việc sử dụng dịch vụ này.

Quý khách không sử dụng dịch vụ email đang được lưu trữ tại ESC để gửi spam, thư quảng cáo, bulk mail, mass mail, bomb mail, phishing mail,… chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt dịch vụ và không hoàn tiền tùy theo mức độ vi phạm, ảnh hưởng. Chúng tôi không chấp nhận đối với bất kỳ hình thức gửi Email Spam nào, cho dù hành vi đó có thể là vô tình do Bạn đang bị vi-rút lợi dụng điều khiển các hành vi này trên dịch vụ Email của Bạn.

Quý khách phải có trách nhiệm kiểm soát việc gửi Email ra ngoài trên các tài khoản Email của mình. Mọi hậu quả của việc spam, thư quảng cáo, bulk mail, mass mail, bomb mail, phishing mail,… gây ra dẫn đến địa chỉ IP bị chặn bởi các tổ chức chống Spam, bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Đối với máy chủ Email Server khi phát hiện trường hợp spam, thư quảng cáo, bulk mail, mass mail, bomb mail, phishing mail,…, kỹ thuật của ESC sẽ tiến hành tạm đóng băng tài khoản hoặc dừng dịch vụ. Bạn phải chắc chắn rằng bạn đã tự xử lý các vấn đề như: Làm sạch vi-rút, mã độc, tập tin bị nhiễm mã độc, các link phishing, xử lý spam email,… trên hệ thống của mình trước khi yêu cầu mở lại dịch vụ.

Chủ động sao lưu dữ liệu: Chúng tôi luôn tôn trọng dữ liệu Email cá nhân của Bạn, điều này đồng nghĩa với bạn luôn có quyền để chủ động sao lưu lại dữ liệu Email của mình. Chúng tôi sẽ không can thiệp trong bất kỳ trường hợp nào để tìm lại những Email đã bị thất lạc, khôi phục những email đã mất trong quá trình Bạn có sử dụng các quy tắc (rules), lọc email (filter email) của phần mềm thứ ba như Outlook, Thunder Bird, Window Live Mail,… hoặc xóa Email,… với bất kỳ ly do vô tình hay cố ý.

4. Nếu Quý khách sử dụng dịch vụ thuê server riêng (Dedicated) hoặc thuê server ảo (VPS)

Quý khách có quyền vận hành quản lý và có trách nhiệm sao lưu, phục hồi dữ liệu server. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có).

5. Nếu Quý khách sử dụng dịch vụ thuê chỗ đặt server (Colocation)

Quý khách có quyền vận hành quản lý và có trách nhiệm sao lưu, phục hồi dữ liệu server, bảo trì, xử lý sự cố phần cứng. Chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên máy chủ, đảm bảo các thông tin này không trái với những quy định của pháp luật.

Tuân thủ và chịu trách nhiệm theo các quy định của Nhà nước và quốc tế về sử dụng dịch vụ Internet, bí mật quốc gia, an ninh, văn hoá, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền hệ điều hành, phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có).

6. Nếu Quý khách sử dụng dịch vụ Locking Domain .VN

Bên A chuyển toàn bộ tên miền đăng ký dịch vụ này về Bên B quản lý và thay đổi Name server của các tên miền này sang sử dụng Name server do Bên B cung cấp.

Bên A không được chuyển tên miền sang nhà đăng ký khác khi chưa hết hạn hợp đồng.

Cung cấp thông tin người có quyền quyết định đối với các tên miền này theo Phụ lục 1 đính kèm hợp đồng này theo thông tin trên bản khai tên miền.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của ESC (Bên B)

1. Nếu Quý khách (Bên A) đăng ký/gia hạn tên miền (Domain)

Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của tên miền sau khi Bên A đăng ký.

Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền Việt Nam của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế của hợp đồng này, Bên B sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN). Bên B không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

Trong thời gian ký hợp đồng và tiến hành thanh toán nếu tên miền bị chủ thể khác đăng ký thì Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Trường hợp tên miền đã bị đăng ký bởi một chủ sở hữu khác không phải Bên A, hoặc không gia hạn được, Bên B có trách nhiệm hoàn lại chi phí đăng ký hoặc phí gia hạn tên miền cho Bên A.

2. Nếu Quý khách sử dụng dịch vụ lưu trữ Website (hosting) hoặc Email Server

Bên B cung cấp cho Bên A các thông tin tài khoản (username, password) của web hosting/Email server sau khi Bên A đăng ký.

Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dịch vụ Bên B cung cấp cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào về sự mất mát dữ liệu của Bên A.

3. Nếu Quý khách sử dụng dịch vụ thuê server riêng (Dedicated) hoặc thuê server ảo (VPS)

Bên B sẽ thay thế phần cứng miễn phí trong suốt thời gian sử dụng nếu phần cứng Bên B có lỗi trong vòng 48h.

Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dịch vụ Bên B cung cấp cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào về sự mất mát dữ liệu của Bên A.

Bên B không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà Bên A sử dụng trên server.

4. Nếu Quý khách sử dụng dịch vụ thuê chỗ đặt server (Colocation)

Bên B không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào liên quan đến dịch vụ Bên B cung cấp cũng như không chịu bất kỳ trách nhiệm và bồi thường nào về sự mất mát dữ liệu hay hư hỏng thiết bị của Bên A.

Bên B không chịu trách nhiệm về bản quyền hệ điều hành và phần mềm trái phép mà Bên A sử dụng trên server.

Khi Bên A có văn bản chính thức chấm dứt Hợp đồng và hoàn thành việc chi trả các khoản phí phát sinh, Bên B sẽ gửi trả cho Bên A máy chủ hoặc các thiết bị của Bên A đặt tại phòng máy của Bên B.

5. Nếu Quý khách sử dụng dịch vụ Locking Domain .VN

Bên B sẽ đăng ký dịch vụ này với VNNIC. Tên miền Bên A sau khi đăng ký bảo vệ, trạng thái sẽ được thể hiện khi whois là:

Status:

clientDeleteProhibited,
clientTransferProhibited,
clientUpdateProhibited,
serverDeleteProhibited,
serverTransferProhibited,
serverUpdateProhibited.

6. Nếu Quý khách sử dụng phần mềm, dịch vụ License

Bên B được toàn quyền thay đổi chính sách về phần mềm, license (nếu có) khi phía nhà cung cấp có sự thay đổi.

Điều 4: Quy định về việc sử dụng tên miền

Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. ESC cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.

Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác,… ESC sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho Quý khách.

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc Quý khách đơn phương chấm dứt sử dụng dịch vụ.

Khi đã hoàn tất đăng ký, Quý khách không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền .VN trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.

Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ bị hủy và được cấp phát cho các chủ thể khác. ESC không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.

Quý khách phải chủ động theo dõi thời hạn tên miền và thực hiện việc gia hạn trước khi tên miền hết hạn. ESC không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm trễ.

Quý khách là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. ESC không chịu mọi trách nhiệm khi Quý khách sử dụng tên miền tham gia vào các hoạt động vị phạm pháp luật.

Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền .VN, chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC). Tất cả các vấn đề tranh chấp liên quan tên miền quốc tế , chúng tôi sẽ xử lý căn cứ theo quy định của tổ chức quản lý tên miền cấp cao nhất (ICANN).

Chủ thể tên miền phải tuân thủ theo các quy định của Registrar, Registries, VNNIC và ICANN.

Giấy chứng nhận đăng ký tên miền không có giá trị pháp lý trong việc xác định chủ sở hữu tên miền khi xảy ra tranh chấp.

Điều 5: Chính sách bảo mật thông tin

ESC chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này sau đó.

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân.

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ ESC. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp khi sử dụng trang web có thể được bảo lưu tại trụ sở hay chi nhánh của ESC, có thể được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước cho mục đích vận hành và phát triển trang web cũng như các dịch vụ của ESC.

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để có những thông tin bổ sung cần thiết cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và/ hoặc yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin này cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn, trừ trường hợp bị pháp luật hiện hành bắt buộc hoặc trường hợp cần thiết để xử lý đơn đặt hàng (ví dụ: đăng ký với VNNIC, giải quyết tranh chấp).

ESC cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các công ty khác vì các mục đích khuyến mãi.

3. Cung cấp cho các đơn vị khác

ESC có thể sử dụng một số đơn vị khác để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao đổi thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp dịch vụ.

ESC không được phép cho phép bên thứ ba truy cập, truy xuất hay thực hiện bất thao tác nào một cách gián tiếp hay trực tiếp trên máy chủ đang cung cấp dịch vụ hoặc máy chủ của khách hàng, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền theo pháp luật Việt Nam.

4. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Đôi khi, thông tin có thể được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều trang web hiện cũng đang sử dụng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên trang web. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

5. Sự an toàn

Khi lập trình trang web, chúng tôi có thể đặt những luật định hợp lý mang tính thương mại để ngăn chặn hành vi truy cập bất hợp pháp và việc sử dụng không thích đáng các thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho ESC thông qua việc sử dụng trang web này. Nếu trang web này hỗ trợ việc giao dịch trực tuyến, nó sẽ được áp dụng một tiêu chuẩn công nghệ được gọi là SSL (Secure Sockets Layer), để bảo vệ tính bảo mật và an toàn trên đường truyền dữ liệu.

Vì luôn có những rủi ro liên quan đến vấn đề cung cấp dữ liệu cá nhân, cho dù là cung cấp trực tiếp, qua điện thoại hay qua mạng internet, hay qua các phương tiện kỹ thuật khác; và không có hệ thống kỹ thuật nào an toàn tuyệt đối hay chống được tất cả các “hacker” và “tamper” (người xâm nhập trái phép để lục lọi thông tin), ESC luôn nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng thích hợp đối với từng đặc tính của thông tin để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi bạn sử dụng trang web này.

6. Thông tin qua Email

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ email của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ email hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi có thể gởi những thông tin bí mật qua email hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng email đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

Để bảo vệ bạn, ESC có thể tạm thời ngưng tiếp nhận yêu cầu qua email bạn đã cung cấp nếu nhận thấy có sự gian lận hoặc thông tin bất thường – cho đến khi chúng tôi liên hệ được với bạn để xác nhận.

7. Điều chỉnh thông tin thu thập

ESC sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

8. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

ESC từ chối phục vụ cá nhân còn ở độ tuổi Trẻ vị thành niên (do luật pháp địa phương mà bạn cư ngụ quy định) không được quyền mua hay tìm cách sử dụng dựa trên điều lệ hợp pháp khác trên trang web này nếu không có sự chấp thuận của ba/mẹ hay người giám hộ hợp pháp, trừ khi luật pháp địa phương có áp dụng hay cho phép.

9. Các đường liên kết ngoài trang web

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo. ESC không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

10. Chính sách bảo mật thông tin thanh toán

a. Cam kết bảo mật thông tin:

Hệ thống thanh toán thông qua Thẻ/Ví điện tử được triển khai tại hệ thống Website của ESC được cung cấp bởi các Đối tác được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp cổng thanh toán. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật khi Khách hàng tiến hành thanh toán thông qua Thẻ, Ví điện tử tại ESC luôn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn Bảo mật, An toàn được quy định trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

b. Các quy định về bảo mật:

Các giao dịch thanh toán bằng Thẻ quốc tế,Thẻ nội địa(internet banking), Ví điện tử đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đơn vị cung cấp cổng thanh toán bao gồm:

– Toàn bộ thông tin của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).

– Tiêu chuẩn mã hóa lên đến 128 bit.

– Tuân thủ nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật thông tin khi thanh toán online ESC áp dụng với Khách hàng: ESC chỉ lưu chuỗi Token đã được mã hóa bởi các đơn vị cung cấp cổng thanh toán khi Khách hàng tiến hành thanh toán online (Thanh toán trực tiếp, Pay Token hoặc Gia hạn tự động) trên hệ thống website của ESC. ESC sẽ không trực tiếp lưu trữ các thông tin liên quan đến thông tin thẻ của khách hàng trên hệ thống. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp cổng thanh toán.