Hướng dẫn add thêm một domain khác vào hosting của bạn

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting click [Domain Setup]

add_domain[B2]: Click vào [Add Another Domain]
add_domain2[B3]:

[Mục 1]: Nhập tên miền bạn muốn tạo (lưu ý: không nhập www hoặc http:// vào trước tên miền)

[Mục 2]: Băng thông set cấu hình mặc định

add_domain3[B4]: Dưới đây là cửa sổ bạn đã tạo thành công
add_domain4[B5]: Bạn có thể click vào tên miền mình cần đăng nhập để quản trị

add_domain5[B6]: Góc phải màn hình sẽ hiển thị domain bạn đang login

add_domain6

Kiến thức liên quan