Microsoft 365

Tìm gói Microsoft 365 phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn

Microsoft 365 Business Basic

73.000 đ user/tháng
 • Chỉ các phiên bản Word, Excel, PowerPoint và Outlook trên web và dành cho thiết bị di động
 • Trò chuyện, gọi điện, họp với tối đa 300 người dự
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Email cấp doanh nghiệp
 • Quản lý cuộc hẹn với khách hàng
 • Bảo mật tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào

Microsoft 365 Business Standard

243.000 đ user/tháng
 • Các phiên bản trên máy tính của Word, Excel, PowerPoint và Outlook
 • Trò chuyện, gọi điện, họp với tối đa 300 người dự
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Email cấp doanh nghiệp
 • Quản lý cuộc hẹn với khách hàng
 • Bảo mật tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào
 • Dễ dàng chủ trì hội thảo trực tuyến
 • Công cụ đăng ký và báo cáo về người dự
 • Công cụ tạo tài liệu được cá nhân hóa và bố cục chuyên nghiệp

Microsoft 365 Business Premium

534.000 đ user/tháng
 • Các phiên bản trên máy tính của Word, Excel, PowerPoint và Outlook
 • Trò chuyện, gọi điện, họp với tối đa 300 người dự
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Email cấp doanh nghiệp
 • Quản lý cuộc hẹn với khách hàng
 • Bảo mật cao
 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào
 • Dễ dàng chủ trì hội thảo trực tuyến
 • Công cụ đăng ký và báo cáo về người dự
 • Công cụ tạo tài liệu được cá nhân hóa và bố cục chuyên nghiệp
 • Truy nhập và kiểm soát dữ liệu
 • Bảo vệ trước mối đe dọa trên mạng

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp

200.000 đ user/tháng
 • Các phiên bản trên máy tính của Word, Excel, PowerPoint và Outlook
 • 1 TB dung lượng lưu trữ trên đám mây cho mỗi người dùng
 • Bảo mật tiêu chuẩn
 • Hỗ trợ qua điện thoại và trên web bất cứ lúc nào
Điện thoại
Zalo
Tin nhắn
Tin nhắn
Điện thoại