CHỨNG CHỈ SỐ GEOTRUST

Chứng chỉ bảo mật dữ liệu cho website của bạn

GeoTrust True BusinessID

3.170.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ

GeoTrust True BusinessID with EV

5.750.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https + tên doanh nghiệp, tổ chức trong khóa bảo mật
 • Trust level: cao nhất
 • Dùng cho: trang web quy mô lớn và doanh nghiệp cần có độ nhận diện thương hiệu cao

GeoTrust True BusinessID Wildcard

11.960.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô vừa và nhỏ

GeoTrust RapidSSL

510.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ

GeoTrust RapidSSL Wildcard

4.990.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ có nhiều tên miền phụ

GeoTrust QuickSSL Premium

2.690.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô vừa và nhỏ

GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard

6.210.000 đ /năm
 • Hiển thị trên trình duyệt: ổ khóa + https
 • Trust level: cơ bản
 • Dùng cho: trang web quy mô nhỏ