Hướng dẫn cấu hình Mailing List

Mailing List có thể dùng làm một hộp thư đại diện cho một phòng ban trong công ty, khi có ai đó gửi email vào đây thì tất cả mọi người trong phòng đều nhận được.

Khi thường xuyên có nhu cầu gửi email đến một số người nhất định, thay vì phải nhập địa chỉ email từng người, bạn có thể dùng Mailing List.

[B1]: Bạn đăng nhập vào trang quản trị, click [Mailing Lists]

mail_list1[B2]: Click [Create Mailing List]

mail_list2[B3]:

[Mục 1]: Nhập vào tên mail list của bạn

VD: bạn muốn làm mail list cho phòng kinh doanh thì nhập vào kinhdoanh

[Mục 2]: Click [Create]

VD: sau khi bạn create sẽ có mail list như kinhdoanh@tên_miền_của_bạn

mail_list3[B4]: Click vào [View] để thiết lập các email nào sẽ nằm trong mailing list bạn vừa tạo

mail_list4[B5]:

[Mục 1]: Nhập đầy đủ email account dạng tên_email@tên_miền_của_bạn

[Mục 2]: Click vào [Add] để thêm vào

mail_list5
Cuối cùng khi bạn gửi email vào tên_maillist@tên_miền_của_bạn thì tất cả các email account bạn đã add ở [B5] sẽ nhận được email của bạn

Kiến thức liên quan