Cấu hình 2 tên miền về một hosting (Domain Pointer)

Cấu hình 2 tên miền về một hosting (Domain Pointer)

1. Domain pointer có tác dụng gì?

Domain pointer là dạng domain chạy song song với domain chính. Khi cấu hình domain pointer, bạn sẽ có 2 domain chạy trên 1 hosting, 1 website, 1 database. Nói cách khác cho dù bạn gõ tên domain nào vào thanh địa chỉ trong web browse đều đến 1 website của bạn trong hosting.

2. Cách cấu hình Domain Pointer

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting, click [Domain Pointers]. Nếu trên hosting có nhiều hơn 1 domain, bạn chọn domain mình cần trỏ pointer.

pointer_domain[B2]: Nhập tên miền phụ vào. Tên miền này sẽ trỏ về tên miền chính trên hosting. Click [Add] để hoàn thành.

pointer_domain_2

Kiến thức liên quan