Xem thống kê dung lượng lưu trữ

Xem thống kê dung lượng lưu trữ

1. Trên giao diện Reseller

Trên giao diện reseller, bạn có thể kiểm tra dung lượng sử dụng của các tài khoản do mình quản lý. Để kiểm tra dung lượng sử dụng, bạn thao tác như sau:

[B1]: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting, click [List Users]

xem-dung-luong-hdd

[B2]: Tìm đến user cần kiểm tra

xem-dung-luong-hdd-2VD: tài khoản “user1” đang sử dụng 251.5MB / 800MB dung lượng ổ cứng.

2. Trên giao diện User

[B1]: Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của user trên DirectAdmin, click [Site Summary / Statistics / Logs]

xem-dung-luong-hdd-3

Bạn sẽ xem được dung lượng ổ cứng sử dụng như hình bên dưới:
xem-dung-luong-hdd-4

Để cập nhật lại dung lượng lưu trữ bạn click vào [Update]

Kiến thức liên quan