Hướng dẫn gửi yêu cầu Support

Khi gặp những sự cố hoặc khó khăn về kỹ thuật hoặc có những thắc mắc khác quý khách có thể gửi yêu cầu Support để bộ phận có liên quan kiểm tra xử lý

B1 : Từ giao diện thành viên chọn SUPPORT TICKET / Gửi yêu cầu

B2 : Điền các thông tin như hình dưới

1 : Chọn dịch vụ

2 : Chọn bộ phận cần hỗ trợ Kinh Doanh , Support ( kỹ thuật ) , Kế toán , CSKH

3 : Chọn mức ưu tiên

4 : Nhập tiêu đề cần hỗ trợ

B3 : Nhập thông tin cần hỗ trợ

Sau khi nhập nội dung cần hỗ trợ quý khách bấm Gửi yêu cầu để chuyển đến bộ phận có liên quan

Lưu ý : Quý khách mô tả càng chi tiết các sự cố và kèm số điện thoại thì bộ phận có liên quan sẽ có nhiều thông tin để kịp thời hỗ trợ 

Kiến thức liên quan