Hướng dẫn đăng ký Domain tiếng việt trên member ESC

[Bước 1]: Quý khách vào trang https://member.esc.vn

[Bước 2]: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước.

[Bước 3]: Quý khách rê chuột vào Tên miền -> click Đăng ký tên miền tiếng việt

[Bước 4]: Tiến hành đăng ký Tên miền

[Mục 1]: Quý khách điền tên tiếng việt cho tên miền muốn tạo.

Lưu ý: Quý khách muốn viết được tên miền có dấu “tạotênmiền” thì quý khách đánh “tạo tên miền” rồi xóa dấu cách ở giữa.

[Mục 2]: Quý khách chọn loại tên miền: .com, .vn

[Mục 3]: Kiểm tra TT

[Bước 5]: Kiểm tra trạng thái tên miền.

[Mục 1]: Quý khách không thể đăng ký tên miền nếu trạng thái tên miền Đã đăng ký như dưới hình.

[Mục 2]: Quý khách chỉ có thể đăng ký nếu tên miền ở trạng thái Chưa đăng ký.

[Bước 6]:

[Mục 1]: Quý khách chọn thời gian duy trì tên miền.

[Mục 2]: Nhập mã khuyến mãi (nếu có).

[Mục 3]: Tiếp tục.

[Bước 7]: Tạo thông tin tên miền.

[Mục 1]: [Nameserver] mặc định, Quý khách có thể đổi nameserver (nếu có).

[Mục 2]: Quý khách điền thông tin đăng ký theo form.

[Mục 3]: Tiếp tục đăng ký.

[Bước 8]: Đăng ký thành công.

Kiến thức liên quan