Hướng dẫn sử dụng tài khoản thành viên member đăng ký tên miền

Để sử dụng tài khoản thành viên ( member ) đăng ký tên miền trên website esc.vn quý khách thực hiện theo các bước sau

Đăng nhập theo link : https://member.esc.vn/

B1 : Chọn Tên miền / Đăng ký tên miền

 

 

B2 : Kiểm tra tên miền

1 : Nhập tên miền cần đăng ký

2 : Kiểm tra xem tên miền đã được đăng ký sở hữu hay chưa

3 : Bấm Chọn để thực hiện

 

 

B3 : Bấm Tiếp tục để xác nhận việc lựa chọn

 

 

B4 : Thực hiện các bước sau

 

 

1 : Chọn số năm đăng ký

2 : Nhập mã khuyến mại ( nếu có ) để được ưu đãi

3 : Bấm Tiếp tục sau khi đã kiểm tra thời gian đăng ký và tổng chi phí

B5 : Nhập các thông tin cần thiết

Lưu ý : Các trường có dấu sao ( * ) là bắt buộc phải điền thông tin

 

 

Nhập thông tin chủ thể là Tổ chức hoặc cá nhân

 

 

Nhập thông tin người quản lý

Bạn có thể bấm vào Sao chép từ Chủ thể nếu người quản lý cũng là chủ thể

 

 

Nhập thông tin Người quản lý thanh toán

 

 

Bấm Đăng ký để hoàn tất việc đăng ký tên miền

 

Kiến thức liên quan