Hướng dẫn cài đặt WHMCS ESC Module v 1.5 (php 5.6) để tra cứu domain

[Bước 1] Tiến hành download WHMCS và đưa lên server (hosting).

[Bước 2] Tiến hành cài đặt WHMCS (Quý khách cài đặt theo chỉ dẫn).

[Bước 3] Sau khi tiến hành cài đặt xong WHMCS ta tiến hành đăng nhập https://member.esc.vn -> Support ticket -> Danh sách tài lieu -> download WHMCS ESC Module v 1.5 về máy tính -> tiến hành giải nén

[Bước 4] Tiến hành đăng nhập hosting -> Copy folder esc (vừa giải nén) vào folder public_html/modules/registrars.

[Bước 5] Copy nội dung file vietnam.php vào cuối file vietnam.php trong thư mục public_html/lang

[Bước 6] Login vào admin panel trên WHMCS website.

Tiến hành thay đổi ngôn ngữ sang tiếng việt như hình dưới:

[Bước 7]  Activate module ESC 

Vào menu Setup -> products/services -> domain registrars

click Activate

[Bước 8] Để Activate module ESC quý khách phải có tài khoản đại lý trên member. Ta tiến hành đăng nhập tài khoản member -> Tài khoản -> Reseller API. Kế tiếp tạo key Activate module ESC.

Sau khi tạo xong quý khách có thể điền thông số như hình và Save Changes lại:

[Bước 9] Vào lại setup -> products/services ->domain pricing để thêm các tên miền và chọn chức năng Auto Registration là ESC.

[Bước 10] Whois cho API

Tạo file PHP kiểm tra tên miền như sau public_html/whois.php:

// Kiểm tra sự tồn tại của tên miền
      $kq= file_get_contents("http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=tenmien.com") ;
      if  ($kq==0)
      {
      echo "tên miền chưa được đăng ký";
      }
      elseif($kq==1)
      {
      Echo "tên miền đã được đăng ký";

      // Lấy whois tên miền

      echo file_get_contents( "http://www.whois.net.vn/whois.php?domain=tenmien.com&act=getwhois ");
      }

Lưu file với nội dung trên và upload lên server của bạn.

[Bước 11] WHOIS cho WHMCS

– Với WHMCS phiên bản 5.x hoặc 6.x
Mở file /includes/whoisservers.php và thêm và đoạn sau (lưu ý thay đường dẫn check domain thành của bạn):

MÃ: Mẫu

.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.com.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.net.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.edu.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.gov.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.org.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.name.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.edu.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.biz.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.info.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.angiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.bacgiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.backan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.baclieu.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.bacninh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.baria-vungtau.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.bentre.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhdinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhduong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhphuoc.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.binhthuan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.camau.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.cantho.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.caobang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.daklak.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.daknong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.danang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.dienbien.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.dongnai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.dongthap.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.gialai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hagiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.haiduong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.haiphong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hanam.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hanoi.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hatay.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hatinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.haugiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hoabinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.hungyen.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.khanhhoa.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.kiengiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.kontum.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.laichau.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.lamdong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.langson.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.laocai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.longan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.namdinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.nghean.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.ninhbinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.ninhthuan.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.phutho.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.phuyen.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangbinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangnam.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangngai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangninh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.quangtri.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.soctrang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.sonla.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.tayninh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thaibinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thainguyen.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thanhhoa.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thanhphohochiminh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.thuathienhue.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.tiengiang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.travinh.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.tuyenquang.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.vinhlong.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.vinhphuc.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found
.yenbai.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found

Nếu kiểm tra các tên miền theo địa danh các bạn thêm một dòng nữa theo cú pháp trên.
Ví dụ: .hanoi.vn, các bạn chỉ cần thêm dòng .hanoi.vn|whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=|HTTPREQUEST-Domain Name not found

– Với WHMCS phiên bản 7.x
Tạo file /resources/domains/whois.json và thêm đoạn sau:

MÃ: Mẫu
 [   
  {
   "extensions": ".vn,.com.vn,.net.vn,.org.vn,.biz.vn,.name.vn,.int.vn,hanoi.vn", 
   "uri": "http://whois.net.vn/whoiswhmcs.php?domain=",     
   "available": "Domain Name not found"   
  } 
 ]

Kết quả test:

Kiến thức liên quan