Hướng dẫn dùng tài khoản member đăng ký Hosting

Để đăng ký Hosting bằng tài khoản thành viên ( member ) quý khách vui lòng thực hiện các bước sau

Bước 1: Quý khách vào trang https://member.esc.vn

Bước 2: Quý khách vui lòng đăng nhập User và Password quý khách đã tạo từ trước.

Bước 3: Từ giao diện thành viên quý khách chọn Hosting -> click Đăng ký hosting

 

Bước 4: Thực hiện theo tuần tự các bước sau

  1. 1. Nhập tên miền cho host
  2. 2. Chọn gói hosting (Quý khách có thể tham khảo gói hosting và giá theo link sau: https://esc.vn/cloud-hosting/)
  3. 3. Bấm TIẾP TỤC

 

 

Bước 5: Kiểm tra lại thông số hosting và chọn Tiếp tục

Bước 6: Thực hiện các bước sau

  1. 1.  Chọn thời hạn
  2. 2.  Click chuột vào Tính lại để có tổng chi phí
  3. 3.  Tổng chi phí sẽ thanh toán
  4. 4.  Chọn Tiếp tục

 

Bước 7: Nhập thông tin user/pass

  1. 1.  Nhập user cho host
  2. 2.  Nhập mật khẩu
  3. 3.  Chọn Hệ điều hành Linux hoặc Winserver

 

Bước 8 : Kiểm tra thông tin chủ thể sau đó chọn Đăng Ký

Đến đây bạn đã đăng ký thành công hosting và check email để có thông tin quản trị

Video hướng dẫn đăng ký hosting

Kiến thức liên quan