Hướng dẫn đổi NameServer cho tên miền

Trong bài này ESC sẽ hướng dẫn bạn đổi cặp Name Server của tên miền
B1: Từ Tên miền chọn Quản lý tên miền sau khi đã đăng nhập tài khoản thành viên
B2 : Chọn ns1.dns.net.vn của tên miền cần đổi Name Server
B3: Cặp Name Server hiện tại của tên miền
B4: Thay cặp Name Server hiện tại bằng Name Server khác
B5: Kéo xuống chân trang chọn Đổi DNS
B6: Bấm OK để hoàn tất việc đổi Name Server

 

 

Kiểm tra lại cặp Name Server đã được thay đổi

 

Kết quả kiểm tra trên Whois cho thấy tên miền đã cập nhật Name Server mới

 

 

Video hướng dẫn đổi cặp Name Server cho tên miền

 

Kiến thức liên quan