khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Xem log trên DirectAdmin

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị (Lưu ý phải đăng nhập ở [admin level] )như hình dưới:

[B2]: Click vào [Log Viewer]

log[B3]:

[Mục 1]: Bạn có thể xem nhiều loại log ở đây bằng cách click dấu mũi tên chọn log mình muốn xem( Ở đây mình chọn xem log lỗi của web )

[Mục 2]: Số dòng bạn muốn xem vd ở đây là 50 thì là 50 dòng cuối cùng của file log

[Mục 3]: Có 2 option

TextArea Below: có nghĩa show ra thông tin log vào khung text bên dưới

Raw file: thông tin log sẽ show vào một tab của web browser

[Mục 5]: Nhập một đoạn ký tự bạn muốn tìm kiếm thường là nhập tên miền

[Mục 6]: Click [Show Log]

[Mục 7]: Đây là nơi show nội dung file log

log2

Xem log trên DirectAdmin
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help