khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn tạo Database

[B1]: Click [MySQL Management] để vào giao diện quản trị

create_database[B2]: Click [Create new Database]

create_database2[B3]:

[Mục 1]: Nhập database tên (lưu ý: Database name sau khi hoàn thành sẽ bao gồm luôn phần chữ in đậm trước ‘demo’)

[Mục 2]: Nhập Database username (lưu ý: Database username sau khi hoàn thành sẽ bao gồm luôn phần chữ in đậm trước ‘demo’)

[Mục 3]: Nhập password

Click [Create] để hoàn tất

create_database3[B4]: Sau khi click [create][B3] sẽ xuất hiện thông tin database bạn vừa tạo

Lưu ý : Lưu lại thông tin này

Click [HERE] để trở về

create_database4[B5]: Click [phpMyAdmin] để vào trang phpMyAdmin dùng để cấu hình database

create_database5[B6]: Nhập Database username và password bạn đã lưu ở [B4]

create_database6
[B7]: Sau khi đăng nhập bạn sẽ vào được giao diện như bên dưới
Click vào Database của bạn

create_database7

Hướng dẫn tạo Database
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help