khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (04) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (08) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Hướng dẫn đăng nhập trang quản lý DNS

Hướng dẫn đăng nhập trang quản lý dns.net.vn

CÓ 2 CÁCH ĐỂ ĐĂNG NHẬP TRANG QUẢN LÝ

Cách I: Đăng nhập bằng tên miền

hd_login_1[B1] : Check vào đăng nhập [bằng tên miền].

[B2] : Nhập tên miền đầy đủ của bạn

Vd: ESC.VN ( đầy đủ )

[B3] : Nhập mật khẩu từ nhà đăng ký

[B4] : Click [Đăng Nhập]

Cách II: Đăng Nhập bằng tài khoản

hd_login_2[B1] : Check vào đăng nhập [bằng tài khoản].

[B2] : Nhập tên thành viên

[B3] : Nhập mật khẩu từ nhà đăng ký

[B4] : Click [Đăng Nhập]

Rate this post
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help
logo