khuyen-mai-esc
Nhà đăng ký chính thức tên miền Việt Nam
HÀ NỘI Kinh doanh: (024) 39 42 68 96
TP.HCM Kinh doanh: (028) 629 44 808
24/7 Support
hotline-esc

Thay đổi password email account

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị hosting: http://tên_miền_của_bạn:8777
[B2]: Click [Email Accounts]

thay_doi_password_email_account

[B3]: Tìm đến tài khoản email cần đổi pass và Click [Change].

thay_doi_password_email_account_2[B4]:
[Mục1]: Bạn nhập password mới cho email account
[Mục2]: Dung lượng hôp thư lưu trữ của email account
[Mục3]: Giới hạn số lần gửi trong 1 giờ

thay_doi_password_email_account_3

[B5]. Sau khi chỉnh sửa xong Click [Modify] để cập nhập thông tin chỉnh sửa.

Thay đổi password email account
Vui lòng đánh giá
Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền

9.5/ 10 - 1000 Voting
ESC Live Help