Web hosting Linux – Windows

Web Hosting là gì ?

Là dịch vụ cho thuê chỗ máy chủ Internet để đặt website lên mạng. Nếu tên miền là địa chỉ, website là ngôi nhà thì sử dụng web hosting là “thuê đất” vậy.

Hosting Linux & Windows:

Hosting Linux
Hosting Windows
Là một dịch vụ lưu trữ rất nhiều các trang web trên một máy chủ chạy hệ điều hành Windows Sever kết nối Internet. Mỗi trang web có phân vùng riêng của mình thường sử dụng các phần mềm chia sẻ và quản lý hosting (control panel) như Hosting Controller, Plesk,…
Cũng như window hosting là lưu trữ nhiều web trên máy chủ nhưng ở đây thay vì sử dụng hệ điều hành Window Server kết nối internet thì Linux hosting sữ dụng hệ điều hành Linux. Hosting Linux sử dụng các phần mềm chia hosting như là Cpanel, Direct Admin.
Các ứng dụng trên máy chủ Windows:
– ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x
– PHP & MySQL for Windows Server
– MS Access/MS SQL Server 2000/2005/2008
– ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
– POP3/SMTP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
– CGI Scripting In Perl & C,…
Các ứng dụng trên máy chủ Linux:
– PHP, Perl, Python
– MySQL
– SSH Access
– Protected Directories
– POP3/SMTP/IMAP/Webmail
– FTP, HTTP File Manager
– FrontPage Extensions
– CGI-Bin
Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình:
ASP, ASP.Net và các hệ cơ sở dữ liệu SQL, Access…
Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình:
PHP, Pear, Python và hệ cơ sở dữ liệu MySQL

Kiến thức liên quan