Hướng dẫn sửa lỗi 421 Too Many Connections (8) From This IP Error trong FileZilla

Nguyên Nhân

Lỗi chính của  421 Too Many Connections (8) from this IP từ FileZilla là do kết nối FTP bị chờ quá lâu (idle) mà không được đóng lại trước khi lập kết nối mới. Việc này xảy ra khi nhà cung cấp hosting giới hạn số lượng kết nối FTP để ngăn chặn server quá tải. Trong bài ESC hướng dẫn bạn biết cách làm thế nào để sửa lỗi 421 Too Many Connections (8) from this IP bằng thiết lập trong FileZilla FTP client.

 

 

Sửa lỗi 421 Too Many Connections (8) from this IP trong FileZilla

Phương pháp được khuyên dùng để sửa lỗi này là giới hạn kết nối cùng lúc trong cấu hình FTP client. Từng bước được liệt kê bên dưới cho bạn biết cách làm thế nào để cấu hình FileZilla FTP client và đặt giới hạn kết nối cùng lúc:

  1. Mở FileZilla FTP Client.
  2. Truy cập File và mở Site Manager.

 

3. Chọn (1) và nhấn tab Transfer Settings (2). Tiếp tục chọn Limit number of simultaneous connections (3) và nhấn vào Maximum number of connections (4) để chọn số kết nối. Số lượng kết nối phụ thuộc vào nhà cung cấp hosting của bạn cho phép bao nhiêu. Thông thường ESC sẽ cho kết nối tối đa 4 connections.

 

 

Sau đó nhấn nút OK (5) để lưu cấu hình và tiến hành connections lại.

Kiến thức liên quan