Hướng dẫn sử dụng FileZilla up source lên Web Hosting

FileZila là một phần mềm FTP mã nguồn mở giúp đơn giản hóa việc upload, download file giữa máy tính và host.

FileZilla hỗ trợ việc truyền tải những tập tin lớn, phục hồi lại từ điểm đứt gãy khi gặp sự cố, giữ tập tin an toàn và cho phép tìm kiếm cũng như chỉnh sửa tập tin từ xa. Phần mềm làm việc với các giao thức FTP, FTP trên nền SSL/TLS và SFTP.

Để sử dụng FileZilla bạn cần thông tin về hosting bao gồm IP của host cũng như tài khoản và mật khẩu đăng nhập

Trong bài hướng dẫn này , kỹ thuật ESC sẽ dùng FileZilla up file lên host có IP : 103.45.229.176

Bước 1: Mở phần mềm FileZilla

Từ File chọn Site Manager

Bước 2:

Chọn New Site

Bước 3:

Đổi tên site , ở đây chúng ta đổi thành IP của host cho dễ quản lý 103.45.229.176

Bước 4: Nhập các thông tin sau

1 Nhập IP của host

2 Nhập port giao thức FTP là 21

3 Chọn mã hóa : Only user plain FTP ….

4 Nhập thông tin user/pass

5 Bấm Connect để kết nối

Bước 5: Thực hiện up file lên host

1 Chọn vị trí up file ( trong hình chọn up vào file public_html )

2 Chọn file cần up lên host

3 Bấm phải chuột sau đó chọn Upload

Quá trình up file lên host đang được tiến hành

Việc up file lên host hoàn tất

Kiểm tra trên host

Video hướng dẫn

 

Kiến thức liên quan