Trỏ tên miền đến một hosting hoặc vps

Làm sao để trỏ tên miền đến một hosting hoặc vps?

Việc đầu tiên bạn phải có IP hosting của bạn.

Sau đó chúng ta vào trang quản trị dns theo link sau https://dns.net.vn/

Đăng nhập vào trang quản trị nếu bạn chưa biết cách đăng nhập thì xem bài viết sau Click here

a_record

[B1]: [Record Type] Click vào mũi tên, chọn [A].
[B2]: [Name of Record] Nhập @.
[B3]: [Address] nhập IP_MÁY_CHỦ_WEBSITE
[B4]: Click [Thêm mới]
[B5]: Nếu hoàn thành đúng sẽ xuất hiện dòng record @.
Tương tự chúng ta thêm các record FTP, WWW, MAIL. Chúng ta làm tương tự ở [B1], ở [B2] chúng ta nhập lần lượt FTP, MAIL, WWW, tương tự ở [B3] và [B4] nếu làm đúng chúng ta sẽ được như hình dưới:

a_record_2

Video hướng dẫn dùng hệ thống dns của ESC

Kiến thức liên quan