Hướng dẫn tạo record TXT để tăng độ tin cậy cho email của bạn

Thường dùng để tăng độ tin cậy MTA. Giúp email của bạn có thể gửi dễ dàng đến các mail server khác

txt

[B1][Record Type] Click vào mũi tên, chọn [TXT]

[B2][Name of Record] Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp hosting để yêu cầu cung cấp đoạn code cấu hình record TXT

[B3][Định nghĩa] Bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp hosting để yêu cầu cung cấp đoạn code cấu hình record TXT

[B4]: Click [Thêm mới]

Kiến thức liên quan