Hướng dẫn trỏ tên miền đến blog của bạn

Hướng dẫn trỏ tên miền đến blog của bạn

[B1]: Đăng nhập vào blog của bạn.bloger[Mục 1]: Click vào cài đặt sẽ show ra màn hình bên phải

[Mục 2]: Sau khi click vào [Mục 1] sẽ xuất hiện cửa sổ này, click vào [Thiết lập URL ….]

[B2]: Nhập tên miền của bạn vào [Mục 1] như hình bên dưới:

Lưu ý: nhập đầy đủ, bao gồm cả www

VD: www.esc.vn

bloger2[B3]: Sau khi click [Lưu] ở [B2] sẽ xuất hiện cửa sổ bên dưới:

Lưu ý: lưu lại thông tin ở [Mục 1] ở hình dưới vì ta sẽ dùng thông tin này để cấu hình các record dns

bloger3[B4]: Đăng nhập vào trang quản trị DNS nơi bạn cấu hình các record dns

Lưu ý: nếu bạn sử dụng DNS của ESC thì giao diện trang quản trị DNS như hình bên dưới

bloger4[B5]:

[Mục 1]: Bạn chọn [Cname]

[Mục 2]: Nhập www

[Mục 3]: Nhập thông tin đã lưu ở [B3]

Lưu ý: Thêm dấu chấm vào cuối dòng [Mục 3]

bloger5[B6]: Tương tự như [B5]

[Mục 1]: Bạn chọn [Cname]

[Mục 2]: Nhập thông tin đã lưu ở [B3] (đoạn ký tự random tay trái)

[Mục 3]: Nhập thông tin đã lưu ở [B3] (đoạn ký tự random tay phải)

Lưu ý: Thêm dấu chấm vào cuối dòng [Mục 3]

bloger6[B7]: Tiếp theo chúng ta tạo record A để trỏ đến IP blog google

[Mục 1]: Bạn chọn [A]

[Mục 2]: Nhập *

[Mục 3]: Nhập IP: 216.239.32.21

Cuối cùng [Thêm mới]

bloger7[B8]: Click vào [Chỉnh sửa]

bloger8[B9]: Check vào [Mục 1]

bloger9

Kiến thức liên quan