Thay đổi máy chủ DNS

Câu hỏi 1: DNS là gì?

DNS là chữ viết tắt của Domain Name Server, là hệ thống phân giải tên miền trên Internet. Khi bạn gõ một địa chỉ Web lên trình duyệt, thì nó sẽ truy cập đến một máy chủ để tìm địa chỉ IP tương ứng với địa chỉ Web, từ đó mới có thể truy cập đến trang Web mà bạn yêu cầu. Bạn tưởng tượng nếu Web Hosting giống như nhà bạn và Domain name (tên miền) giống như địa chỉ thì DNS giống như bản đồ. Giúp xác định vị trí ngôi nhà của bạn khi có địa chỉ.

Câu hỏi 2: Tôi được đăng ký tối thiểu và tối đa bao nhiêu DNS cho 1 tên miền?

Bạn được đăng ký tối thiểu là 02, tối đa là 13 máy chủ DNS cho 1 tên miền.

Câu hỏi 3: Tôi đăng ký làm Website, email hay hosting ở đâu? VNNIC có cho đăng ký các dịch vụ này không?

Bạn hãy liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ này để được tư vấn, hỗ trợ thêm. Bạn lưu ý VNNIC không cung cấp các dịch vụ gia tăng trên tên miền.

Câu hỏi 4: Tôi không nhớ tài khoản quản trị CPanel để khai báo các bản ghi tên miền cấp dưới của tên miền làm sao để được cấp lại?

Bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đang quản lý máy chủ DNS tên miền của bạn để được hỗ trợ.

Câu hỏi 5: Tôi không nhớ tài khoản/mật khẩu quản trị tên miền của mình. Làm sao để tôi được cấp lại?

Trong trường hợp bạn mất tài khoản/mật khẩu quản trị nội dung website, quản trị mail… của mình, bạn hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đang quản lý dịch vụ tên miền của bạn để được hỗ trợ.

Trong trường hợp bạn mất tài khoản/mật khẩu quản trị tên miền của mình, bạn hãy liên hệ với Nhà đăng ký đang quản lý tên miền của mình để được hỗ trợ.

Kiến thức liên quan