Hướng dẫn xác thực tên miền với Google

Xác minh là quá trình chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của một sản phẩm (Website, App,…). điều này là bất buộc nếu bạn đang sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Google, việc xác minh chủ thể giúp bạn có quyền truy cập vào dữ liệu dịch vụ của Google và có thể ảnh hưởng đến sự hiện diện của website của bạn trên Google Tìm kiếm. Mỗi website trong Google Search Console cần phải có ít nhất một chủ sở hữu đã xác minh

Hướng dẫn xác minh tên miền với Google Search Console

Tiến hành xác mình chủ thể tên miền với Google Search Console chỉ trong 5 bước sau:

Bước 1: Tuy cập vào Google Search Console  Tìm kiếm sản phẩm  Thêm tài sản

Bước 2: Nhập tên miền vào ô Miền  Tiếp tục

 

Bước 3: Sao chép giá trị TXT

 

 

Bước 4: Truy cập quản trị tên miền theo link dns.net.vn và thêm bản ghi TXT với thông số đã sao chép trước đó

 

Bước 5: Xác minh tên miền với Google Search Console

 

 

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình xác mình tên miền của bạn với dịch vụ Google.

 

Kiến thức liên quan