Tranh chấp, khiếu nại tên miền và các vấn đề về thương hiệu

Câu hỏi 1: Khi xảy ra tranh chấp liên quan đến tên miền .VN mà tôi cho là thuộc về tôi, liên quan tới công việc, thương hiệu, sản phẩm của tôi bị người khác đăng ký sử dụng, tôi phải làm thế nào?

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ đã quy định về các hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” như sau:

1. Thông qua thương lượng, hòa giải

2. Thông qua Trọng tài

3. Khởi kiện tại Tòa án

Theo quy định, VNNIC không có thẩm quyền giải quyết các trường hợp phát sinh tranh chấp tên miền. Các bên liên quan phải thống nhất để lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp tên miền.

Câu hỏi 2: Làm thế nào để ngăn chặn và bảo vệ được công việc kinh doanh, thương hiệu, sản phẩm khỏi bị người khác gây khó khăn?

1. Thời gian: Nguyên tắc chung khi đăng ký tên miền là đăng ký trước được quyền sử dụng trước, nên khi bạn có ý tưởng đưa ra một sản phẩm nào hay đăng ký một thương hiệu nào là phải nghĩ ngay tới việc đăng ký tên miền liên quan, đừng để tới khi bạn chuẩn bị xong xuôi rồi mới đăng ký tên miền, lúc đó có thể bạn đã không còn tên miền đó nữa.

2. Ðăng ký nhiều tên miền theo kiểu “bao vây” để không ai có thể đăng ký tên miền giống của bạn cả cách viết lẫn cách đọc. Ví dụ : Trường hợp của Ngân hàng Hamburgische Landesbank đăng ký liền 7 tên miền tại cùng thời điểm:

hsh-nord-bank.com.vn

hsh-nordbank-ag.com.vn

hsh-nordbank.com.vn

hsh-northbank.com.vn

hshnordbank.com.vn

hshnordbankag.com.vn

hshnorthbank.com.vn

Rất nhiều công ty nước ngoài họ đã dùng theo biện pháp này, vì nếu có tranh chấp kiện tụng về 1 tên miền thì chi phí cho việc này ít nhất là 2500$US đủ để đăng ký và duy trì nó 70 năm trên Internet cộng thêm sự phiền toái bực mình, nên tốt nhất là họ giữ trước để không ai xâm phạm được.

Câu hỏi 3: Khi gặp các vấn đề vướng mắc cần sự hỗ trợ liên quan đến tranh chấp tên miền, khiếu nại tên miền “.vn”, tôi liên hệ với ai? Ở đâu?

Khi cần hỗ trợ bất cứ các vấn đề gì liên quan đến tên miền “.vn” (khiếu nại, tranh chấp, các tác nghiệp liên quan đến tên miền), bạn hãy liên hệ với NĐK quản lý tên miền của mình để được tư vấn, hỗ trợ. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn.

Câu hỏi 4: Chúng tôi được biết một tên miền .vn được cung cấp từ VNNIC, tên miền đó là tên miền quốc gia Việt Nam, nhưng nó chứa nội dung không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Chúng tôi mong muốn các bạn ngưng cung cấp tên miền này?

Trước tiên rất cảm ơn sự quan tâm và trách nhiệm của bạn đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Các vấn đề bạn phản ánh là các hành vi vi phạm trong lĩnh vực cung cấp thông tin trên mạng thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Khi đầy đủ chứng cứ, bạn hãy phản ánh với Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử hoặc Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để các cơ quan này có biện pháp xử lý phù hợp.

VNNIC sẽ tạm ngưng hoặc thu hồi các tên miền sử dung cho các Website có nội dung vi phạm theo quyết định của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Thanh tra chuyên ngành.

Kiến thức liên quan