Các vấn đề liên quan đến tên miền dưới gov.vn; tên miền giữ chỗ, bảo vệ

Câu hỏi 1: Đối tượng nào được đăng ký tên miền cấp 2 dưới đuôi “.gov.vn”?

Theo khoản 1 điều 13 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, tên miền dưới .gov.vn chỉ dành cho các tổ chức nhà nước ở trung ương và điạ phương. Bao gồm:

a) Các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

b) Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định tại điểm a.

Câu hỏi 2: Hồ sơ đăng ký tên miền dưới .gov.vn như thế nào là hợp lệ?

Hồ sơ hợp lệ bao gồm:

1) Bản khai đăng ký (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) có xác nhận của chủ thể với các nội dung theo mẫu quy định của NĐK đã lựa chọn, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các thông tin được quy định tại Phụ lục 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT.

2) Giấy CMND của cá nhân người thay mặt cơ quan làm thủ tục đăng ký tên miền, là bản gốc để NĐK đối chiếu với thông tin trong bản khai và bản có công chứng nếu gửi qua đường bưu chính tới địa chỉ của NĐK.

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về việc đăng ký và sử dụng tên miền dưới “gov.vn” theo quy định tại Điều 13 Thông tư 24/2015TT-BTTTT.

Câu hỏi 3: Tên miền bảo vệ là gì?

Tên miền bảo vệ là các tên miền liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC) bảo vệ. Những tên miền này không chịu sự điều chỉnh của nguyên tắc đăng ký tên miền “bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước’’.

Tên miền .vn được bảo vệ bao gồm:

a) Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam;

b) Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới;

c) Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội;

d) Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước;

đ) Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Câu hỏi 4: Tôi muốn đăng ký tên miền dangcongsanvietnam.vn thì có được không?

Tên miền dangcongsanvietnam.vn là tên gọi của tổ chức Đảng, liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia nên tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ thì không được đăng ký tên miền này.

Câu hỏi 5: Công ty tôi là Công ty Cổ phần Sản xuất Gạch men Tấn Hồng, muốn đăng ký tên miền tanhong.vn để phục vụ việc kinh doanh. Tuy nhiên, khi tra cứu thông tin tên miền thì thấy tên miền tanhong.vn: được giữ chỗ (Lý do: Tên miền này được lưu giữ bởi VNNIC). Như vậy, tôi có đăng ký tên miền này được không?

Tên miền tanhong.vn là tên gọi của Huyện Tân Hồng, huyện thuộc khu vực biên giới giáp với Campuchia. Những tên miền được giữ chỗ với lý do Tên miền này được lưu giữ bởi VNNIC là những tên miền liên quan tới chủ quyền lãnh thổ, lợi ích, an ninh quốc gia và nằm trong danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ. Vì vậy, bạn không thể đăng ký tên miền này. Bạn vui lòng lựa chọn các tên miền khác phù hợp với công ty mình như congtytanhong.vn, gachmentanhong.vn…., bạn nhé.

Câu hỏi 6: Tôi muốn đăng ký tên miền luutruvn.vn, tuy nhiên, khi tra cứu thông tin tên miền thì thấy tên miền luutruvn.vn được giữ chỗ bởi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ. Như vậy, tôi có đăng ký tên miền này được không?

Theo quy định, những tên miền được giữ chỗ bởi chủ thể nào thì chỉ có chủ thể đó mới được đăng ký tên miền. Nếu bạn đúng là đơn vị (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước – Bộ Nội vụ) đã đăng ký giữ chỗ tên miền luutru.vn với VNNIC thì hãy liên hệ với một trong số các Nhà đăng ký tên miền .vn để được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục liên quan. Nếu bạn không phải là đối tượng đã đăng ký giữ chỗ tên miền với VNNIC thì bạn không được đăng ký tên miền này.

Kiến thức liên quan