Hoàn trả tên miền

Câu hỏi 1: Để hoàn trả tên miền cần phải làm những thủ tục gì?

Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền “.vn” nữa, bạn hãy thực hiện các thủ tục để hoàn trả tên miền như sau:

– Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hướng dẫn, hỗ trợ. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký đang quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn.

– Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục với Nhà đăng ký để NĐK tiến hành thu hồi tên miền.

Câu hỏi 2: Có thể hoàn trả tên miền khi tên miền đang hết hạn?

Bạn có thể nộp đơn hoàn trả tên miền khi tên miền hết hạn, nhưng không quá 35 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn.

Bạn không thể hoàn trả tên miền trong các trường hợp sau:

– Đang trong quá trình xử lý vi phạm, chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Đang trong quá trình xử lý tranh chấp.

– Đang trong quá trình xử lý chuyển đổi NĐK.

– Đang trong quá trình xử lý thu hồi.

Câu hỏi 3: Có thể hoàn trả tên miền để đăng ký một tên miền khác thay thế mà không mất phí đăng ký, duy trì tên miền mới không?

Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền “.vn” bạn có thể hoàn trả tên miền cho các cơ quan quản lý tên miền bằng cách liên hệ cho Nhà đăng ký hiện đang quản lý tên miền của bạn để được hướng dẫn thủ tục trả lại tên miền. Đối với tên miền .VN thì phí và lệ phí tên miền được xem như một khoản thu nộp cho ngân sách nhà nước do đó khi bạn không sử dụng tên miền “.vn” nữa bạn không được hoàn phí để đóng phí đăng ký, duy trì cho một tên miền khác.

Câu hỏi 4: Sau khi hoàn trả tên miền của mình, tôi muốn đăng ký lại tên miền đó với tên chủ thể khác thì VNNIC có thể đảm bảo chắc chắn tôi đăng ký lại tên miền đó được không?

Sau khi bạn hoàn trả tên miền, VNNIC sẽ đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng. Theo nguyên tắc đăng ký tên miền “.vn” là bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước nên khi có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đăng ký trước bạn thì bạn sẽ không đăng ký được tên miền này nữa.

Câu hỏi 5: Tôi nhờ Công ty A đăng ký tên miền để cho tôi sử dụng (tên miền đã được sử dụng 2 năm, do Công ty A làm chủ thể). Bây giờ Công ty A đã phá sản và tôi không thể liên hệ được với Công ty A, tên miền của tôi đến ngày 01/11/2015 là sẽ hết hạn, VNNIC có thể thu hồi tên miền này vào ngày 01/11/2015 để tôi có thể đăng ký lại tên miền luôn được không?

Việc tạm ngừng, thu hồi tên miền do không đóng phí sẽ được thực hiện tự động trên hệ thống DNS quốc gia. VNNIC không can thiệp để thực hiện việc thu hồi tên miền ngay vào ngày hết hạn như theo đề nghị của bạn được vì VNNIC chưa nhận được đề nghị hoàn trả tên miền của chủ thể là Công ty A. Như vậy, sau 35 ngày kể từ ngày tên miền này hết hạn sử dụng, VNNIC sẽ đưa các tên miền bị thu hồi về trạng thái tự do để cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Câu hỏi 6: Một tên miền “.vn” đã được Công ty chúng tôi đăng ký và sử dụng từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, khi đến hạn nộp phí duy trì tên miền, do Công ty không nhớ hạn nộp phí duy trì tên miền dẫn đến việc có một chủ thể khác đăng ký sử dụng tên miền này. Vậy, Công ty chúng tôi phải làm gì trong trường hợp này, VNNIC có thể giúp Công ty tôi đòi lại tên miền được không?

Theo quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hiện hành, nguyên tắc đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” là “bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước, được quyền sử dụng trước”. Do vậy, khi tên miền ở trạng thái tự do, chưa có chủ thể nào đăng ký thì việc đăng ký sử dụng tên miền của chủ thể mới là tuân thủ đúng theo trình tự thủ tục quy định hiện hành.

Kiến thức liên quan