So sánh giữa dịch vụ Email hosting và Share hosting

So sánh giữa dịch vụ Email hosting và Share hosting

Share Hosting Email Hosting
Dịch vụ này khá phổ biến vì khi đăng ký một hosting thì sẽ có kèm theo Email. Tuy nhiên do dùng chung với nhiều khách hàng (share hosting) mà việc sử dụng mail sẽ không ổn định. Dịch vụ này được xây dựng trên hệ thống server chuyên dụng để chạy mail. Các IP luôn luôn trong tình trạng White list.
Số lượng gửi trong một ngày Rất hạn chế: dưới 500 mail 1 ngày. Vì để hạn chế tối đa vấn đề black list IP. Tùy theo nhu cầu của quý khách.
Dung lượng Thấp, vì phụ thuộc vào dung lượng hosting. Nếu hosting có website sẽ bị ảnh hưởng bởi dung lượng website. Lớn 2GB/email
Spam/Black List Thường gặp tình trạng IP máy chủ bị liệt vào spam list hoặc black list dẫn đến việc gửi mail gián đoạn. Luôn luôn trong tình trạng white list nhờ cấu hình các bản ghi chứng thực, anti spam.
Băng thông Do bị ảnh hưởng của website quảng cáo dẫn đến tình trạng tốn băng thông, gửi nhận mail chậm. Do chỉ phụ trách việc gửi nhận mail, không sử dụng chung với web nên băng thông gần như là không giới hạn.

Kiến thức liên quan