Cài đặt Gmail ( giao thức POP ) thông qua các nền tảng email khác

Bạn có thể mở thư trong Gmail bằng các chương trình email khách khác có hỗ trợ POP, như Microsoft Outlook.

Bước 1: Hãy chắc chắn rằng POP là cách tốt nhất để đọc email của bạn

IMAP và POP là hai cách để đọc thư Gmail của bạn trong ứng dụng email khác.

IMAP có thể được sử dụng trên nhiều thiết bị. Email được đồng bộ hóa theo thời gian thực.

POP chỉ có thể được sử dụng cho một máy tính duy nhất. Email không được đồng bộ hóa theo thời gian thực. Thay vào đó, chúng được tải xuống và bạn quyết định mức độ thường xuyên bạn muốn tải email mới xuống.

Bước 2: Thiết lập POP

Đầu tiên hãy thiết lập POP trong Gmail

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt  Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Nhấp vào thẻ Chuyển tiếp và POP/IMAP.
  4. Trong phần “Tải xuống POP”, hãy chọn Bật POP cho tất cả thưhoặc Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi.
  5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Tiếp theo , thực hiện thay đổi trên ứng dụng email của bạn

Vào ứng dụng của bạn, như là Microsoft Outlook và kiểm tra các cài đặt này

   Máy chủ thư đến (POP)
 pop.gmail.com 

Yêu cầu SSL: Có

Cổng: 995

   Máy chủ thư đi (SMTP)
 smtp.gmail.com 

Yêu cầu SSL: Có

Yêu cầu TLS: Có (nếu có)

Yêu cầu xác thực: Có

Cổng cho TLS/STARTTLS: 587

Nếu bạn sử dụng Gmail bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để sửa đổi cấu hình SMTP

   Tên đầy đủ hoặc Tên hiển thị
Tên bạn
Tên tài khoản, Tên người dùng hoặc Địa chỉ email
Địa chỉ email đầy đủ của bạn
Mật khẩu
Mật khẩu Gmail của bạn

Kiến thức liên quan