Hướng dẫn sao lưu ( backup ) mail trên Outlook

Sử dụng dịch vụ Email trong một quá trình dài thường dữ liệu Email của một cá nhân sẽ bị đầy dung lượng. Trong bài này ESC sẽ hướng dẫn cách sao lưu dữ liệu Email trên Outlook. Nhằm giúp cá nhân sao lưu dữ liệu cá nhân trên máy tính và có thể giảm tải dữ liệu trên Mail Server.

Bước 1: Tại giao diện Outlook, Click vào File

Bước 2: chọn Open & Expor , sau đó tiếp tục chọn Import/Export

Bước 3: chọn Export to a file rồi click Next

Bước 4: chọn Outlook Data File(.pst) rồi click Next

Bước 5: chọn vào tài khoản bạn muốn export và Include subfolders rồi click Next

Bước 6: chọn nơi sẽ lưu file export bằng cách click vào nút Browse. Bạn chọn vào mục Replace duplicates with items exported rồi click Finish.

Bước 7: Nhập mật khẩu Email , tiếp tục chon OK

( note: nhớ lưu mật khẩu datafile)

Kiến thức liên quan