Hướng dẫn các đổi pass email trên giao diện webmail Roundcube

Trong bài này kỹ thuật ESC sẽ hướng dẫn các bạn đổi pass email trên giao diện webmail Roundcube 

Bước 1: Đăng nhập webmail theo link mail.tenmien

  

Bước 2: Tại giao diện webmail thực hiện

  1. Chọn Settings
  2. Chọn Password

 

Bước 3:  Nhập thông tin pass cũ và mới

  1. Nhập password cũ
  2. Nhập password mới
  3. Xác nhận lại password mới
  4. Bấm Save để lưu lại

 

Bước 4: Sau khi đổi pass thành công các bạn Logout và đăng nhập lại bằng password mới

 

 

Video hướng dẫn

Kiến thức liên quan