Quy định về việc gia hạn tên miền quốc tế

1. Hệ thống tên miền quốc tế (gTLD: .com, .net, .org, .biz, .info) không cho phép gia hạn tên miền sau khoảng 35 đến 40 ngày (trong khoảng này tên miền sẽ tự xóa) nhưng không thể đăng ký lại cho đến sau 75 ngày. Do đó hệ thống quản trị tên miền

2. ESC cũng sẽ xóa mọi tên miền sau 40 ngày.

3. Trong giai đoạn này chỉ có thể chuộc lại tên miền với lệ phí chuộc tên miền là 200usd.

4. Tên miền .eu sẽ bị xóa vào ngày cuối cùng của tháng mà tên miền đó hết hạn và chỉ có thể gia hạn được trước khi hết hạn 5 ngày (nghĩa là tối đa vào ngày 25 hàng tháng).

5. Các tên miền khác tùy thuộc vào chính sách từng vùng, quốc gia.

Kiến thức liên quan