Hỏi đáp về tên miền quốc tế

Câu hỏi 1: Tôi đã mua tên miền quốc tế từ một tổ chức quốc tế, tại sao tôi lại phải đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông?

Trả lời: Điều 23 của Luật CNTT quy định tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông. Như vậy, trước khi bạn đưa tên miền quốc tế đã đăng ký vào sử dụng bạn phải thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ www.thongbaotenmien.vn.

Nội dung thông báo được quy định tại điều 20, Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 08 năm 2015 “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”:

a. Đối với cơ quan, tổ chức: tên cơ quan, tổ chức ghi trong quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các loại Giấy chứng nhận hợp lệ khác được cấp trước ngày có hiệu lực của Luật doanh nghiệp năm 2014), Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện; địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, hộp thư điện tử; họ và tên người quản lý tên miền kèm theo địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu đối với người nước ngoài;

b. Đối với cá nhân: Họ và tên; địa chỉ thường trú; số điện thoại; hộp thư điện tử; số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài;

c. Tên miền đưa vào sử dụng.

Như vậy, việc thông báo thông tin như trên là thực hiện theo đúng quy định của Luật CNTT.

________________________________________

Câu hỏi 2: Thủ tục đăng ký tên miền quốc tế như thế nào?

Trả lời: Thủ tục đăng ký tên miền quốc tế với nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được quy định tại Điều 19 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 08 năm 2015 “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”:

1. Hồ sơ đăng ký:
Bản khai đăng ký tên miền quốc tế do Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam quy định tại trang thông tin điện tử của Nhà đăng ký, nhưng phải đảm bảo đầy đủ thông tin và đáp ứng các yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Địa chỉ đăng ký:
Danh sách và địa chỉ liên hệ của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được công bố tại địa chỉ: www.thongbaotenmien.vn, mục Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam.

3. Phương thức đăng ký:

a. Nộp hồ sơ đăng ký tên miền trực tiếp tại các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam: khi nộp hồ sơ đăng ký tên miền, cá nhân đăng ký tên miền hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền cần xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

b. Gửi hồ sơ đăng ký tên miền đến các cơ sở của Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam qua đường bưu chính: khi gửi hồ sơ đăng ký tên miền qua đường bưu chính, cá nhân đăng ký tên miền hoặc người thay mặt cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền cần gửi kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài);

c. Thực hiện trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử của các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam trong trường hợp sử dụng chữ ký số.

________________________________________

Câu hỏi 3: Làm thế nào để có thể thông báo tên miền quốc tế đã đăng ký?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 23 của Luật CNTT: “Tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam “.vn” phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông”.

Để thông báo tên miền quốc tế đã đăng ký, bạn thực hiện theo trình tự như sau:

a. Trường hợp bạn đã có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn:

o Bạn truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút “Thông báo bổ sung, sửa đổi, xóa”
o Đăng nhập bằng tài khoản của bạn để thực hiện thông báo bổ sung tên miền
o Nhập danh sách các tên miền cần thông báo bổ sung và chọn nút “Thêm tên miền”
o Chọn nút “Tiếp tục”, sau đó chọn nút “Chấp nhận” để hoàn tất việc thông báo bổ sung tên miền quốc tế.

b. Trường hợp bạn chưa có tài khoản quản lý tên miền quốc tế đã thông báo tại trang thongbaotenmien.vn:

o Bạn truy cập vào website http://www.thongbaotenmien.vn, chọn nút “Thông báo sử dụng mới”
o Gõ tên miền cần thông báo, sau đó nhấn nút “Tra cứu”
o Chọn trường chủ thể cho phù hợp (cá nhân hoặc tổ chức) và khai báo các thông tin liên hệ của chủ thể (các trường có dấu “*” là trường thông tin bắt buộc)
o Chọn nút “Chấp nhận” để hoàn tất việc thông báo tên miền quốc tế.

Sau khi chủ thể đã thông báo thành công, chương trình sẽ tự động tạo một tài khoản và gửi một email vào hộp thư mà chủ thể cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) cấp cho chủ thể. Chủ thể sử dụng tài khoản được cấp để chủ động thay đổi thông tin, xóa bỏ bớt tên miền đã thông báo hoặc cập nhật thêm tên miền quốc tế sử dụng.

________________________________________

Câu hỏi 4: Việc thông báo sử dụng tên miền quốc tế tại Website http://www.thongbaotenmien.vn có mất phí không?

Trả lời: Việc thông báo tên miền quốc tế đang sử dụng hoàn toàn không mất phí.

________________________________________

Câu hỏi 5: Nếu không thông báo sử dụng tên miền quốc tế với Bộ Thông tin và Truyền thông thì sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Chủ thể không thông báo tên miền quốc tế mà mình đã đăng ký và sử dụng là vi phạm luật Công nghệ thông tin và sẽ bị xử phạt theo Điều 41 Nghị định 174/2013/NĐ-CP: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng tên miền quốc tế mà không thông báo hoặc thông báo thiếu thông tin, thông tin không chính xác hoặc thay đổi thông tin mà không thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông.

________________________________________

Câu hỏi 6: Tôi đăng ký sử dụng tên miền quốc tế nhưng chưa thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông, tuy nhiên khi tra cứu whois thì thấy thông tin về chủ thể tên miền là giả mạo, không phải thông tin của tôi. Nhờ VNNIC giải thích và hướng dẫn cải chính thông tin cho tôi?

Trả lời: Theo quy định của Luật CNTT, chủ thể đăng ký tên miền quốc tế trước khi đưa vào hoạt động phải thực hiện nghĩa vụ thông báo sử dụng qua môi trường mạng với Bộ Thông tin và Truyền thông tại website http://www.thongbaotenmien.vn. Khi chủ thể chưa hoàn tất nghĩa vụ thông báo, có thể xảy ra tình trạng bị thông báo giả mạo. Do vậy để xác thực đúng người chịu trách nhiệm cũng như chủ thể sử dụng đích thực của tên miền, chủ thể cần phải gửi văn bản chính thức đề nghị cải chính về Bộ Thông tin và Truyền thông (theo địa chỉ: Trung tâm Internet Việt Nam – 18 Nguyễn Du, Hà Nội). Văn bản đề nghị phải được:

o Ký đóng dấu bởi người đại diện có thẩm quyền (nếu là đề nghị từ tổ chức đang sử dụng tên miền).
o Ký xác nhận bởi người đã đứng tên đăng ký sử dụng tên miền, kèm theo bản sao có công chứng giấy CMTND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của chủ thể sử dụng tên miền (trong trường hợp tên miền do cá nhân đăng ký).

Sau khi nhận được văn bản đề nghị, VNNIC sẽ xem xét thực hiện xóa tên miền được thông báo trước và gửi lại email yêu cầu chủ thể thực hiện lại việc đăng ký.

Chủ thể có thể download mẫu công văn hiệu chỉnh thông tin thông báo sử dụng tên miền tại đây.

________________________________________

Câu hỏi 7: Khi chủ thể tên miền quốc tế chuyển ra nước ngoài sinh sống thì có cần thay đổi thông tin liên hệ tại website http://www.thongbaotenmien.vn không?

Trả lời: Việc thông báo tên miền quốc tế với Bộ thông tin và truyền thông trên môi trường mạng tại Website: http://www.thongbaotenmien.vn chỉ áp dụng với chủ sở hữu tên miền quốc tế đang hoạt động tại quốc gia Việt Nam. Như vậy, nếu chủ thể đã ra nước ngoài sinh sống nhưng vẫn có hộ khẩu hộ tịch ở Việt Nam thì vẫn phải có trách nhiệm cập nhật thông tin liên hệ theo địa chỉ được ghi trong hộ khẩu, hộ tịch của mình. Nếu chủ thể đã chuyển quốc tịch khác thì không cần khai báo cập nhật tiếp và không cần thay đổi thông tin. Chủ thể hãy để nguyên dữ liệu như hiện tại.

________________________________________

Câu hỏi 8: Tên miền quốc tế là gì?. Tôi muốn đăng ký tên miền quốc tế thì phải liên hệ với ai?

Trả lời: Tên miền quốc tế là tên miền các cấp dưới tên miền chung cấp cao nhất (gTLD) và tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD), ngoài tên miền quốc gia Việt Nam. Để đăng ký tên miền quốc tế, chủ thể phải liên hệ với các Nhà đăng ký tên miền quốc tế. Chủ thể cũng có thể tham khảo danh sách các Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam, được cung cấp tại website http://www.thongbaotenmien.vn

Tuy nhiên, trong thời gian qua rất nhiều website sử dụng tên miền quốc tế “.com” miễn phí hoặc giá rẻ đã bị mất quyền kiểm soát, tên miền bị cướp mà không cách gì khôi phục lại được, gây nhiều khó khăn cản trở cho công việc. Vì vậy tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt khi đã kinh doanh ổn định nên: Sử dụng tên miền “.vn” để đưa nội dung website và quản trị website của mình, chỉ đặt đường link nếu sử dụng thêm tên miền quốc tế để trong trường hợp khẩn cấp, mất quyền quản trị, VNNIC có thể can thiệp giúp đỡ. Tên miền “.vn” được pháp luật bảo vệ không bao giờ bị cướp mất. Ngoài ra, bạn có thể đăng ký tên miền quốc tế “.com” với chính hãng (công ty VeriSign, Network Solutions,..), tuy chi phí cao nhưng được quản lý an toàn nếu chỉ sử dụng tên miền quốc tế.

________________________________________

Câu hỏi 9: Xin vui lòng can thiệp giúp tôi tạm ngưng tên miền quốc tế do website sử dụng tên miền này có những thông tin sai lệch về công ty của tôi ?

Trả lời: Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị thực hiện chức năng quản lý và hỗ trợ việc đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam (các tên miền có đuôi “.vn”). Vì vậy, VNNIC không thể can thiệp để tạm ngưng hoạt động của các tên miền quốc tế.

Các vấn đề liên quan đến nội dung thông tin cung cấp trên Website thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Quản lý phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử. Vì vậy, Quý Công ty chủ động liên hệ với đơn vị này để được hướng dẫn.

________________________________________

Câu hỏi 10: Làm thế nào để thay đổi mật khẩu của tài khoản trên trang thông báo tên miền quốc tế (http://www.thongbaotenmien.vn)?

Trả lời: Để thay đổi mật khẩu của tài khoản trên trang thông báo tên miền quốc tế, chủ thể sử dụng tài khoản và mật khẩu đã có truy nhập vào menu “Thông báo bổ sung, sửa đổi” của website http://www.thongbaotenmien.vn. Sau khi truy nhập, giao diện chi tiết phía sau sẽ cung cấp công cụ để chủ thể thay đổi mật khẩu của tài khoản đã được cấp.

________________________________________

Câu hỏi 11: Tôi quên tên đăng nhập và mật khẩu truy cập, tôi phải làm thế nào để lấy lại được tài khoản của mình ?

Trả lời: Để được cung cấp lại tài khoản và mật khẩu trên Website http://www.thongbaotenmien.vn, chủ thể phải có văn bản gửi VNNIC để hỗ trợ cấp lại mật khẩu, văn bản bao gồm các thông tin sau:

o Tên miền
o Chủ thể đã thông báo
o Số CMTND (nếu chủ thể là cá nhân)
o Số điện thoại liên hệ

Sau khi nhận được yêu cầu của chính chủ thể thông báo, VNNIC sẽ thiết lập lại tài khoản và mật khẩu truy nhập và gửi lại một email vào địa chỉ hộp thư mà chủ thể cung cấp khi thông báo tên miền quốc tế, trong đó cung cấp thông tin về tài khoản (account) và mật khẩu (password) đã được thiết lập lại.

________________________________________

Câu hỏi 12: Trước đây tôi sử dụng hộp thư điện tử (email) đã thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông để đăng ký sử dụng tên miền quốc tế. Nhưng hiện tại tôi bị mất tài khoản thư điện tử và không còn sử dụng hộp thư này nữa. Vì vậy tôi không nhận được thư cung cấp tài khoản và mật khẩu để quản lý thông tin đã thông báo. Tôi phải làm gì để hiệu chỉnh được thông tin?

Trả lời: Trường hợp này chủ thể cần phải có văn bản chính thức đề nghị cải chính gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (theo địa chỉ: Trung tâm Internet Việt Nam – 18 Nguyễn Du, Hà Nội) để được xem xét và giải quyết. Văn bản đề nghị phải được:

o Ký đóng dấu bởi người đại diện có thẩm quyền (nếu là đề nghị từ tổ chức đang sử dụng tên miền).
o Ký xác nhận bởi người đã đứng tên đăng ký sử dụng tên miền, kèm theo bản sao có công chứng giấy CMTND hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của chủ thể sử dụng tên miền (trong trường hợp tên miền do cá nhân đăng ký).

Sau khi nhận được văn bản đề nghị, VNNIC sẽ thực hiện việc xóa tên miền trước đây thông báo sử dụng và gửi lại email yêu cầu chủ thể thực hiện lại việc đăng ký với hộp thư điện tử mới.

________________________________________

Câu hỏi 13: Làm thế nào để xóa bớt đi những tên miền quốc tế mà trước đây tôi đã thông báo, vì hiện tại tôi không còn sử dụng những tên miền này nữa?

Trả lời: Để xóa bớt các tên miền quốc tế đã thông báo, chủ thể truy cập vào menu “Thông báo bổ sung, sửa đổi” của Website http://www.thongbaotenmien.vn. Trang thông tin chi tiết phía sau sẽ có công cụ cho phép chủ thể xóa bớt đi những tên miền đã thông báo.Nếu chủ thể xóa hết các tên miền đã thông báo thì tài khoản (account và password) đã tạo cũng đồng thời bị xóa theo.

________________________________________

Câu hỏi 14: Tôi đã thông báo nhiều tên miền quốc tế nhưng lại sử dụng nhiều tài khoản khác nhau. Làm thế nào để tôi có thể gộp chung lại các tên miền thành một tài khoản để dễ dàng quản lý?

Trả lời: Để thực hiện việc này, chủ thể giữ lại một tài khoản muốn sử dụng và thực hiện xóa bỏ bớt các tên miền đã thông báo bằng các tài khoản còn lại, sau đó sử dụng tài khoản đã giữ lại để thông báo lại những tên miền đã xóa bỏ đi.

________________________________________

Câu hỏi 15: Hiện tại tên miền quốc tế của tôi đã hết hạn duy trì và tôi không còn sử dụng tên miền quốc tế này nữa thì có cần phải thông báo hay không?

Trả lời: Nếu chủ thể không còn sử dụng tên miền quốc tế nữa thì thực hiện xóa bỏ thông tin đã thông báo tại Website http://www.thongbaotenmien.vn. Để xóa bớt các tên miền quốc tế đã thông báo, chủ thể truy cập vào menu “Thông báo bổ sung, sửa đổi” của Website http://www.thongbaotenmien.vn. Trang thông tin chi tiết phía sau sẽ có công cụ cho phép chủ thể xóa bớt đi những tên miền đã thông báo. Nếu chủ thể xóa hết các tên miền đã thông báo thì tài khoản (account và password) đã tạo cũng đồng thời bị xóa theo.

Kiến thức liên quan