Thủ tục đăng ký tên miền quốc tế

Chuyển tên miền quốc tế là chuyển đổi quyền quản lý tên miền từ một Nhà đăng ký về ESC, đồng thời gia hạn tên miền thêm 1 năm nữa.

Yêu cầu:

  • Tên miền ở trạng thái “OK” (không bị lock, có thể chuyển đi). Nếu đang bị lock, vui lòng yêu cầu Nhà đăng ký cũ unlock ra.
  • Cung cấp Authcode của tên miền cho ESC để thực hiện.
  • Kiểm tra địa chỉ email Administration của tên miền sau khi đã thực hiện lệnh chuyển (email này phải là email đang sử dụng) và làm theo hướng dẫn trên email.
  • Tên miền còn hạn ít nhất 15 ngày.

Kiến thức liên quan