Mở port Remote Desktop

Đối với winserver port remote desktop là 3389 , tuy nhiên port này thường xuyên bị quét dò mật khẩu để tăng cường bảo mật chúng ta có thể đổi port nhằm đảm bảo an toàn cho máy chủ trước các đợt tấn công

Đầu tiên chúng ta thực hiện đổi port trong Registry

B1 : Truy cập registry , Mở run gõ regedit và bấm OK

B2 : Thực hiện tuần tự như bên dưới

  • Truy cập vào đường dẫn
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  • Nhấp đúp chuột vào khóa PortNumber
  • Chuyển sang Decimal
  • Gõ port cần đổi – ví dụ: 1122
  • Bấm OK

B3 : Thực hiện mở port 1122 này trong Firewall

Trong Control Panel chọn Window Firewall

B4 : Chọn Advande Setting

B5 : Tại Inbound click chuột phải chọn New Rule

B6 : Chọn Port và nhấn Next

B7 : Tại mục Specific local port nhập 1122 sau đó bấm Next

B8 : Chọn Allow the connection sau đó bấm Next

B9 : Chọn 3 ô như hình bên dưới và bấm Next

B10 : Đặt tên của Rule kèm mô tả sau đó bấm Finish

Trong Inbound Rule đã có rule mới tạo

 

Tiếp theo làm lại tuần tự các bước trên cho mục Outbound Rule

Sau khi thực hiện xong thử lại Remote Desktop qua port 1122

Như vậy ta đã hoàn tất việc đổi port Remote Desktop để tăng cường bảo mật

 

Kiến thức liên quan