Hướng dẫn cài đặt tính năng Windows Server Backup

Cùng với xu hướng phát triển của công nghệ, việc backup bảo vệ dữ liệu cũng là một vấn đề quan trọng. Khi xảy ra sự cố hoặc khi cần sao lưu một bản thảo lưu trữ backup là một lợi thế. Hiện nay trên windows server đã tích hợp chức năng cài đặt backup lưu trữ cho máy chủ. Trong bài này , ESC sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt backup trên windows server

B1: Chọn Manage và Add Roles and Features

 

 

B2: Chọn Next

 

 

B3: Chọn Next

 

 

B4: Thực hiện các bước

  1. Chọn Feature
  2. Chọn Windows Server Backup.
  3. Chọn Next

 

B5: Chọn Install

 

 

Quá trình cài đặt đang thực hiện

 

 

Sau khi cài đặt hoàn tất , chúng ta kiểm tra bằng cách  Server Manager > Tools > Windows Server Backup.

 

 

Như vậy tính năng Windows server Backup đã được cài đặt thành công

Kiến thức liên quan