Hướng dẫn mở port 1433 để Remote SQL Server

Bài viết này ESC sẽ hướng dẫn các bạn bật tính năng Remote SQL Server từ bên ngoài đến máy chủ để quản lý Database cũng như mở cổng 1433 để kết nối

B1: Tại mục SQL Server Configuration Manager (Local) chọn SQL Server Network Configuration sau đó click Protocols for MSSQLSERVER kiểm tra trạng thái TCP/IP đang là Disable do đó nhấn chuột vào TCP/IP để chuyển qua Enable

 

B2: Chuyển TCP/IP qua Enable

Tại Tab Protocol thực hiện các bước sau

  1. Tại trường Enabled chọn Yes
  2. Chọn Apply
  3. Chọn OK

B3: Chuyển qua tab IP Address để kiểm tra

  • Port TCP được mở là 1433 , bạn có thể đổi qua port khác nếu 1433 đã được mở trước đó
  • Chọn Apply
  • Chọn OK

 

B4: Restart lại SQL để cấu hình có hiệu lực

 

 

SQL đang tiến hành restart

 

 

B5: Thực hiện mở port 1433 trên Firewall để có thể thực hiện remote kết nối SQL Server

Tại giao diện Firewall chọn Advanced settings

 

 

B6: Tại Inbound Rules chọn New Rule

 

 

B7: Chọn Port sau đó bấm Next

 

B8: Tại đây thực hiện các bước

  1. Chọn TCP
  2. Nhập port 1433
  3. Chọn Next

 

B9: Chọn Allow the connection sau đó chọn Next

 

 

B10: Chọn các kiểu kết nối sau đó bấm Next

 

 

B11: Đặt tên cho Rule mới tạo sau đó bấm Finish

 

 

Rule mới đã có trên hệ thống 

 

 

B12: Thực hiện tuần tự trên Outbound Rules các bước như Inbound Rules

 

 

Như vậy là thao tác bật Remote SQL Server và mở cổng đã hoàn tất.

Kiến thức liên quan