Hướng dẫn cài đặt IIS trên Windows Server 2012

Microsoft Internet Information Services (IIS) là dịch vụ dành cho máy chủ chạy trên nền hệ điều hành Windows nhằm cung cấp và phân tán các thông tin lên mạng, nó bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau như Web Server, FTP Server,…Nó có thể được sử dụng để xuất bản nội dung của các trang Web lên Internet/Intranet bằng việc sử dụng “phương thức siêu văn bản”- Hypertext Transport Protocol (HTTP). hay HTTPs. Trong bài này , ESC sẽ hướng dẫn các bạn cài ISS trên winserver

B1: Mở Server Manager, chọn Add Roles Features

 

 

B2: Chọn Cài đặt Role-based, bấm Next

 

 

B3: Chọn máy chủ phù hợp, như hình dưới đây, bấm Next

 

 

B4: Chọn Web Server (IIS), bấm Next

 

 

B5: Chọn Next

 

 

B6: Chọn Next

 

 

B7: Tùy chỉnh cài đặt của IIS, hoặc chấp nhận các thiết lập mặc định đã được chọn, và sau đó nhấp vào Next

 

 

B8: Nhấn Install 

 

 

Khi cài đặt IIS hoàn tất

 

 

Giao diện Quản lý Internet Information Services (IIS) Manager

 

 

 

Kiến thức liên quan