HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA BIDV

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ Thanh toán hóa đơn Online (cho phép thanh toán trực tuyến trên Internet bằng thẻ ghi nợ nội địa)  tại quầy giao dịch của BIDV.

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:        

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa BIDV:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng BIDV.

Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

Tên in trên thẻ (Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu)

Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ)

Ngày phát hành (Tháng/ năm in nổi trên mặt thẻ)

Bước 3: Xác thực chủ thẻ

  • Mật khẩu: là mật khẩu của dịch vụ thanh toán hóa đơn Online. BIDV sẽ gửi mật khẩu qua Email (hoặc SMS) ngay sau khi đăng ký dịch vụ.
  • OTP: BIDV sẽ tự động gửi mã OTP qua SMS về số điện thoại sử dụng khi đăng ký dịch vụ Thanh toán hóa đơn Online.

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

BIDV sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

Kiến thức liên quan