HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG F@ST I-BANK CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:

Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử F@ss i- Bank của Techcombank.

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán với Ngân hàng Techcombank

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng TechcomBank.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản F@ss i-Bank

Đăng nhập tài khoản F@ss i- Bank của bạn:

Tên đăng nhập: Được cấp khi đăng ký F@ss i-bank

Mật khẩu: có 2 cách nhập mật khẩu:

  • Nếu bạn đăng ký nhận OTP qua SMS (không có thiết bị Token Key): Mật khẩu là mật khẩu cá nhân được cấp khi đăng ký F@ss i-bank.
  • Nếu bạn đăng ký sử dụng thiết bị Token Key: Mật khẩu này gồm 2 phần: Mật khẩu cá nhân được cấp khi đăng ký F@ss i-bank kết hợp mã Token (6 số) do thiết bị Token Key sinh ra.

Nhấn “Đăng nhập”.

Ví dụ:

User của bạn là ABC

Mật khẩu cá nhânthanhtoan

  • Nếu bạn đăng ký nhận OTP qua SMS (không có Token Key) thì mật khẩu đăng nhập của bạn lúc này là: thanhtoan
  • Nếu bạn đăng ký sử dụng thiết bị Token Key: thời điểm đó, thiết bị Token key hiện lên 6 số là 123456 thì mật khẩu đăng nhập của bạn lúc này sẽ là: thanhtoan123456.

  • Nội dung thanh toán như sau:

Click “Đồng ý”.

 Xác nhận nội dung thanh toán

Hộp thoại xác nhận nội dung thanh toán hiện lên. Bạn click “ OK”

Kiểm tra lại thông tin về đơn hàng. Click “ Đồng ý”

Bước 3. Xác thực chủ thẻ

Box xác thực sẽ hiện lên yêu cầu bạn nhập mật khẩu.

 

Mật khẩu này gồm 2 phần: Mật khẩu cá nhân kết hợp với mã Token (6 số) do thiết bị Token Key sinh ra hoặc nhận qua SMS.

Click “Submit”.

Lưu ý: Bạn cần nhập đúng mật khẩu cá nhân + mật khẩu do SMS (gửi về)/Token (sinh ra) tại thời điểm đó.Cứ mỗi phút, thiết bị Token Key lại sinh ra một mã Token. Vì vậy, bạn phải nhập chính xác mật khẩu cá nhân với mã Token tại thời điểm đó. Mã Token này khác với mã Token bạn đăng nhập lúc đầu.

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Techcombank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch cho bạn (chấp nhận hoặc từ chối).

Kiến thức liên quan