HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG TÀI KHOẢN/THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA CỦA NGÂN HÀNG SHB

A/ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

* Điều kiện sử dụng dịch vụ: Đăng ký sử dụng dịch vụ ngân số của SHB (bao gồm Internet banking và Mobile banking) và kích hoạt Smart OTP

* Hạn mức thanh toán trực tuyến: Theo hạn mức ebank của SHB

– Với KH eKYC (KH định danh online) hạn mức 100tr/tháng

– Với KH KYC (KH định danh tại quầy) hạn mức 2 tỷ/ngày và có thể thay đổi hạn mức lên tối đa 10 tỷ/ngày

* Hỗ trợ SHB: *6688

B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Bước 1: Chọn hàng hóa/dịch vụ và phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán bằng Thẻ ATM/Tài khoản ngân hàng

Tiếp đó, chọn logo Ngân hàng SHB.

Bước 2: Nhập thông tin thanh toán

  1. Lựa chọn thanh toán bằng Số thẻ
  • Số thẻ: Dãy 16 hoặc 19 số in trên mặt trước của thẻ, 4 số đầu của thẻ là 9704.

Ví dụ: 9704 1234 5678 9123 012

  • Tháng/Năm phát hành (VALID FROM): Tháng và Năm phát hành của thẻ, in trên mặt trước của thẻ

Ví dụ: 05/17

  • Tên chủ thẻ: Tên chủ thẻ in trên mặt trước của thẻ, viết cách và không có dấu Tiếng Việt.

Ví dụ: NGUYEN VAN A

Nhấn nút “Thanh toán” để thực hiện thanh toán.

Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ để thanh toán.

2. Lựa chọn thanh toán bằng Số tài khoản

Số tài khoản là số tài khoản tiền gửi tại SHB, được SHB cung cấp khi hoàn tất thủ tục mở tài khoản tại SHB

Nhấn nút “Thanh toán” để thực hiện thanh toán.

Thông tin nhập yêu cầu chính xác và số dư tài khoản đủ để thanh toán.

Bước 3: Xác thực chủ thẻ bằng Smart OTP

Mã xác thực OTP: Smart OTP được sinh ra trên ứng dụng SHB Mobile. Mỗi Mã OTP chỉ sử dụng 01 lần tương ứng với mỗi giao dịch thanh toán và chỉ có hiệu lực trong 02 phút từ khi được gửi về cho khách hàng.

Các bước lấy Smart OTP trên ứng dụng SHB Mobile:

Mở ứng dụng SHB Mobile, chọn ‘’Tạo mã xác thực’’

Nhập mã mở khóa cho Smart OTP: SHB cung cấp khi đăng ký dịch vụ Smart OTP

Nhập mã giao dịch hiển thị trên giao diện thanh toán để lấy Smart OTP

Nhấn nút “Thanh toán” để xác thực và hoàn tất giao dịch.

Bước 4: Nhận kết quả giao dịch

Bạn sẽ được quay về website của Đơn vị chấp nhận thẻ để nhận thông báo kết quả giao dịch (giao dịch thành công hoặc không thành công).

Kiến thức liên quan